เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ ซ.ศรี...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 192]
 
  ติดตั้งไฟสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 174]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พันสายไฟ หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 315]
 
  ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามร้านสเต็กบ้านย่า...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 181]
 
  ตัดหญ้ารอบสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 366]
 
  ตัดหญ้าจากประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ถึงวงเวียนกองบิน ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 193]
 
  อบรมตรวจคัดกรองชุด ATK สำหรับผู้ประกอบการ[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 181]
 
  หารือการจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับการส...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 172]
 
  มอบเงินกองทุน สปสช. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 178]
 
  ร่วมชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 186]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากป้า...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 169]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าแยกไฟ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 181]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าบริเวณ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากสาม...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 176]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 196]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าระหว่า...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 191]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าซอยรวม...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 169]
 
  ซ่อมโคมไฟถนนสายแยกโค้งตาปุ้ย-สนามกอล์ฟเสือปาร์ค[วันที่ 2021-12-05][ผู้อ่าน 304]
 
  ร่วมการมอบข้าวสารของท่าน สส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง[วันที่ 2021-12-05][ผู้อ่าน 183]
 
  ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติคคอนกรีต สายแยกเบญจพล-แ...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 172]
 
  ช่วยทีมตัดหญ้าเทศบาล ตัดหญ้าตามถนนตามนโยบาย ”โพธิ์...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากปาก...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 169]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนพิช...[วันที่ 2021-12-04][ผู้อ่าน 167]