เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนราดยาง ซ.คอกม้าอัศวโยธิน[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 27]
 
   จัดเตรียมสถานที่งานวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ 5 ธัน...[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 37]
 
  ดูการเทถนน คสล. ซอยหลวยจันธร[วันที่ 2022-12-02][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ...[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 58]
 
  ซ่อมถนนชำรุด สายข้างกำแพงกองพันเสนารักษ์[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 37]
 
  ปฐมนิเทศรับการรายงานตัวของพนักงานใหม่[วันที่ 2022-12-01][ผู้อ่าน 41]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยมีโชค[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 50]
 
  ตรวจรับงานซ่อมถนนราดยางและลาน คสล. บ.ค่ายสุรธรรมพิ...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 38]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 44]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซ.คริสจักร[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 37]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 11[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 41]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบาย คสล. ซอย 12[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมตรวจสอบขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2566[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 31]
 
  ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน ประจำปี 2565 (โบนัส) คร...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 37]
 
  ลงนาม MOU. และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้ รร...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 34]
 
  ลงนาม MOU. และมอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รร.เส...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 65]
 
  ตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ริมทาง[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 45]
 
  ชี้จุดก่อสร้างถนน คสล.และลาน คสล.[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 35]
 
  ตรวจการส่งมอบงาน[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 31]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.5[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 34]
 
  ติดตั้งโคมไฟถนนซอยบ้านแม่เป๊าะ[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 32]
 
  แสดงความยินดี[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชาคมผู้ได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วมเกษตรกร ต.โพ...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 33]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 37]