เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดอบรมสัมมนา[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 115]
 
  ลอกท่อระบายน้ำโค้งหนองปรือ[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 119]
 
  ออกดูพื้นที่ไฟฟ้าตก[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 104]
 
  ประชุมเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิ...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 104]
 
  เร่งรัดการสูบน้ำท่วมขังถนน และฝังท่อประปา[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 208]
 
  สำรวจการขอให้ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 104]
 
   ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 117]
 
  หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 129]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 119]
 
  ซ่อมท่อน้ำประปาแตก บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 130]
 
  หารือกับทีมงานโรงแป้งสงวนวงษ์[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 106]
 
  ช่วยเหลือตัดต้นไม้[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 160]
 
  สูบน้ำระบายออกป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 111]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหาร...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 117]
 
  เร่งรัดการซ่อมถนนชำรุด ถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 114]
 
  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 108]
 
  ติดตามดูการรื้อซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 102]
 
  มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและลงนาม MOU. ให้กับ...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 298]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 127]
 
  เทศกาลวันอัฎฐมีบูชา ปี 2565[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 229]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 110]
 
  แก้ปัญหาน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 185]