เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ไปสนับสนุนและให้กำลังใจประชาชนที่มาฉีดวัคซีนเข็มแร...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 120]
 
  ออกตรวจเชิงรุก ATK.ครั้งที่ 2 ตลาดแม่สุพัฒตราและตล...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 104]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนประชาชน บ.หนองปรือ ม.1 และบึงแส...[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 118]
 
  มาร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจ.นครราชสีมา[วันที่ 2021-09-10][ผู้อ่าน 94]
 
  กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ 499 ต้นวันที่ 9 เดือน 9 เพื่อน้...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 142]
 
  มาดูการขุดหลุมปลูกต้นหางนกยูง อินทนิล ตะแบกที่จะปล...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 101]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน บ้านหนองพลวงน้อยที่ถ...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 99]
 
  ออกตรวจแนะนำการปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ปัองกันโ...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 102]
 
  ร่วมส่งผู้กักกันกลุ่มเสี่ยงสูงกลับบ้านรุ่นที่ 3 จำ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 120]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 97]
 
  มาที่กระทรวงมหาดไทยและที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 109]
 
  มาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกับกลุ่มชุดแรกที่ได้ฉีด...[วันที่ 2021-09-05][ผู้อ่าน 130]
 
  มาร่วมตัดหญ้าริมสระน้ำหนองไผ่ ถนนซอกซอยในหมู่บ้านห...[วันที่ 2021-09-04][ผู้อ่าน 179]
 
  มาดูถนนทรุดพัง เข้าบ้านไม่ได้ เป็นอันตรายกับประชาช...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 104]
 
  มาพบกับรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 94]
 
  หารือการสร้างปรับปรุงถนน อบจ.ช่วงหนองพลวงน้อย-หนอง...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้รับอ...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 107]
 
  ออกไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงส...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 128]
 
  ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับภูมิทัศน์บึงแสนสุข บึงหน...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 97]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42หน้า 43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56