เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  การตัดหญ้าริมถนนและซอกซอย[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 35]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 4[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 35]
 
  หารือเตรียมงานทอดผ้าป่าการศึกษา[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 100]
 
  ซ่อม ,เปลี่ยนหลอดไฟและทำลูกคลื่นถนน[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 107]
 
  ยื่นหนังสือขอที่ดินราชพัสดุ[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 31]
 
  ดูการขยายวางท่อประปาใหม่[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 32]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค“โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 96]
 
  อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ปี 2565 [วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมเรื่องการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินตามกฎหมายอั...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 54]
 
  ตรวจดูการซ่อมโคมไฟฟ้า บ.หนองไผ่ ม.2[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 30]
 
  ร่วมกันซ่อมถนนและทำคลื่นลดความเร็ว[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 51]
 
  มาดูโครงการปลูกผักปลอดสาร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบ...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 35]
 
  หารือมาตรการในการจัดเก็บขยะโรงงาน กรซย.[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 33]
 
  ดูเรื่องร้องเรียนถนนพังชำรุดและน้ำประปา[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปหล่อท้าวสุรนารี ประจำเท...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 30]
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 15]
 
  อบรมโครงการรักษ์สุขภาพ[วันที่ 2022-03-27][ผู้อ่าน 36]
 
  ไหว้ศาลตายาย ประจำวันพระ[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 34]
 
   ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 35]
 
  ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 32]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55