เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ตรวจเขิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 4 จุด...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 90]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 144]
 
  ตรวจเชิงรุก จุดที่ 5 ศาลา บ้านบึงแสนสุข หมู่ 7[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 173]
 
  ตรวจคัดกรองหาเขื้อโควิด-19 กับพระสงฆ์ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 90]
 
  หารือการเร่งรัดการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในสุดเสี่...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 87]
 
  นำน้ำไปใส่โอ่ง-ภาชนะต่างๆ ให้กับขาวบ้านหนองพลวงน้อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 117]
 
  ตรวจค้นหาป้องกันโควิด ด้วยชุดตรวจแรพิดเทสต์ กับพ่อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 97]
 
  แจกแมสและเจล ให้กับประชาชนเป็นวันที่ 6[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 99]
 
  พิธีเปิดสถานกักกันแห่งรัฐ (SQ.) ต.โพธ์กลาง[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 103]
 
  ออกเดินแจกแมสและสเปร์เจล วันที่ 5 บ้านสุรธรรมพิทัก...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 111]
 
  ไปดูงานการซ่อมถนนเทพื้นคอนกรีตและมาทำงานด่วนต่อ[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 105]
 
  ทำงานวันหยุด รื้อถนน และเทพื้นคอนกรีต ซ่อมถนนที่พั...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 101]
 
   ออกเดินแจกแมสและเจล เป็นวันที่ 3[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 93]
 
  สอบสวนคัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ต.โพธิ์กลาง เข้า...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 87]
 
  ออกทำความสะอาดเช็ด ถู ทำลายเชื้อโควิด บ้านที่มีผู้...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 100]
 
   ประชุมสรุปแผนงานช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนคุณสม...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมเรื่องเตรียมแผนงานโครงการจัดซี้อรถกระเช้าไฟฟ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 95]
 
  ออกลุยแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับประ...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 113]
 
  ลอกท่อรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 107]
 
   รับมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค จากบริษัทแมนเกิน 100 จำกัด[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46หน้า 47|48|49|50|51|52|53|54|55|56