เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ก่อสร้างขยายถนน คสล.ช่วงหน้า รร.เสนานุเคราะห์ - ตล...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 88]
 
   ประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียน ...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมซักซ้อมการจัดขบวนแห่กฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กล...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 91]
 
  ซ่อมประปา เปลี่ยนหลอดไฟ เก็บขยะ ตัดหญ้า ซ่อมถนน [วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 188]
 
  ซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุดพังเป็นอันตราย[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 104]
 
  เร่งซ่อมและเปลี่ยนท่อประปา PVC. ใหม่[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 104]
 
  ตรวจ ATK. ครั้งที่ 2 กลุ่มคลัสเตอร์ขึ้นบ้านใหม่ ห...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 103]
 
  ไปเยี่ยมนำถุงยังชีพและทุน 500 บ. สำหรับผู้พิการ[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 99]
 
  มาดูการซ่อมประปา หมู่ที่ 1[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 96]
 
  การก่อสร้างขยายขอบทาง คสล. หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุรธร...[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 110]
 
  ร่วมพิธีมอบตราตั้งพระครูเวฬุสราพิทักษ์[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 95]
 
  ตัดแต่งต้นไม้ริมทาง ถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 87]
 
  เร่งเปลี่ยนหลอดไฟ LED และช่อมไฟที่ประชาชนร้องแจ้ง[วันที่ 2021-10-26][ผู้อ่าน 102]
 
  Big Cleaning Day ทำความสะอาดหลังน้ำท่วมของจังหวัด [วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 91]
 
  มอบนมผงกล่องมามอบให้ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้กักกัน ห...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 90]
 
  รับมอบเจล 10 แกลอน และเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีข...[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 86]
 
  ตรวจดูการส่งมอบรถขยะที่ Renovate ซ่อมปรับปรุงใหม่[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 94]
 
  มาดูการก่อสร้างถนน บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3[วันที่ 2021-10-25][ผู้อ่าน 90]
 
  ตัดหญ้า-กวาดถนน พิชัยสงครามช่วง ม.8 บ.ศรีสมบูรณ์[วันที่ 2021-10-23][ผู้อ่าน 95]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36หน้า 37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55