เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ตรวจค้นหาเชื้อโควิดด้วยชุด ATKกับพนักงาน หจก ยู บี...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 102]
 
  ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟและโคมไฟ LED.[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 109]
 
  หารือเพื่อเตรียมจัดทำเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปา 3 เดื...[วันที่ 2021-08-19][ผู้อ่าน 112]
 
   ร่วมลงนามส่งน้องที่เข้ากักกันตัว ศูนย์ SQ. ต.โพธิ...[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 104]
 
  ตรวจเชิงรุกคัดผู้ติดเชื้อโควิด-19 หมู่ 3[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 107]
 
  ตรวจเชิงรุกค้นหาเชื้อโควิด-19 หมู่ 4[วันที่ 2021-08-18][ผู้อ่าน 117]
 
  ดูการเดินท่อประปาขยายให้บ้าน หมู่ 3 ซอยหลังแปลงเกษ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 137]
 
  ตัดแต่งต้นไม้ริมทางต้นใหญ่ที่ปกคลุมสายไฟฟ้า และร้ั...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 153]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจรายงานการปฎิบัติงานของพนักงานและ...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 109]
 
  ส่งมอบอาหารมื้อเย็น ให้กับผู้กักกัน 14 วัน ศูนย์ S...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 98]
 
  ร่วมดูการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลสูงเนิน[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 130]
 
  ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จุดศาลา บ้านหนองไผ่ หมู่ 2[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 98]
 
  ไปดูถนนลูกรังและการสร้างบ้าน ตามข้อร้องเรียนของประ...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 109]
 
   ประชุมแผนการเร่งรัดตัดต้นไม้ ซ่อมไฟ ซ่อมถนน[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 92]
 
  ตรวจมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จุดศาลา...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 93]
 
  ตรวจดูศูนย์กักกัน SQ. ต.โพธิ์กลาง สโมสรกรมทหารราบท...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 92]
 
  ตรวจสอบการเปิดร้านมินิมาทในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ก...[วันที่ 2021-08-15][ผู้อ่าน 92]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อ[วันที่ 2021-08-14][ผู้อ่าน 109]
 
  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 284]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45หน้า 46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56