เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมซักซ้อมทีมงานจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพม...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 35]
 
  ร่วมเดินขบวนแห่งานสืบสานวัฒนธรรมลอยกระทง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 43]
 
  พิธีเปิดงานลอยกระทง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 53]
 
  กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 38]
 
  กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมสาธิตอาหาร-ขนมพื้นบ้าน ของดีตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 54]
 
  กิจกรรมแนะนำของดีโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 53]
 
  ลอยกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 47]
 
   มุมสวยๆ งานลอยกระทงโพธิ์กลาง ปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 49]
 
  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน บริเวณสี่แยกไฟแดงตลาดห...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 50]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ บ.หนองไผ่พัฒนา ม...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 64]
 
  ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 2 บ.หนองพลวงมะนาว ม.4[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 63]
 
  ทำกระทงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 51]
 
  หารือวิธีการรับชำระค่าน้ำประปา และค่าขยะ เป็นรายเด...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 62]
 
  ทอดกฐินสามัคคีวัดหนองไผ่[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 47]
 
  ทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดใหม่สันติ อ.สูงเนิน[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 44]
 
  เทถนน คสล. สายซอยเชื่อมซอยสุดารัตน์ บ้านหนองพลวงน้...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 60]
 
  ก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกตลาดหนอง...[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 62]
 
  เปิดการแสดงหมอลำ “ระเบียบวาทะศิลป์”[วันที่ 2022-11-06][ผู้อ่าน 50]
 
  ทำบุญทอดกฐินอำเภอเมือง[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 66]
 
  เดินบอกชาวบ้าน เพื่อขอความร่วมมือและความไม่สะดวกต่...[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 50]
 
  ดูการปรับพื้นที่เทลานริมทาง[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 51]
 
  ร่วมทำบุญฉลององค์กฐินครอบครัว[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 59]
 
  ร่วมงานรำวงย้อนยุคสละโสด[วันที่ 2022-11-05][ผู้อ่าน 49]