เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมประธานชุมชนและ อสม.[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 7]
 
  เยี่ยมชมการอบรมฝึกอาชีพ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 11]
 
  ออกดูการซ่อมแซมถนน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 10]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนกิจการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 9]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกดูการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 5]
 
  ดูช่างเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนตู้ควบคุมใหม่ ประปาที่ปล...[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 6]
 
  ตรวจสอบดูถนนสายใหม่ของกรมทางหลวงชนบทแยก มทส.[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 7]
 
  สัมภาษณ์สื่อ ดูจุดโรงขยะเทศบาลนครนครราชสีมาที่มีผล...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการ "โพธิ์กลางเมืองสะอาด"[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 6]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนน้ำประปามีทรายไหลมากับท่อน้ำ[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 7]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6