เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบุคคลทั่วไป[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ซ่อมท่อน้ำประปาแตก บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  หารือกับทีมงานโรงแป้งสงวนวงษ์[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  ช่วยเหลือตัดต้นไม้[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 0]
 
  สูบน้ำระบายออกป้องกันน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-24][ผู้อ่าน 1]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับผู้บริหาร...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 2]
 
  เร่งรัดการซ่อมถนนชำรุด ถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 2]
 
  ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 0]
 
  ติดตามดูการรื้อซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB)[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 0]
 
  มอบเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและลงนาม MOU. ให้กับ...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 5]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 6]
 
  เทศกาลวันอัฎฐมีบูชา ปี 2565[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฎิบัติตามระเบียบพัสดุ[วันที่ 2022-05-19][ผู้อ่าน 9]
 
  แก้ปัญหาน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 15]
 
  แก้ปัญหาน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 10]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดงาน”ประเพณีห่มผ้าพระนอนพันปี”[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 7]
 
  สำรวจและหาแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 6]
 
  ประชุมเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-05-18][ผู้อ่าน 5]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51