เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 2[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 52]
 
  ตรวจ ATK. รอบ 2[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 56]
 
  เร่งซ่อมถนน[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 48]
 
  หารือผู้ช่วยอธิการบดี มทร.อีสาน[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 49]
 
  ตัดเก็บต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้า[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 46]
 
  เร่งเเก้ปัญหาบ่อเก็บกักน้ำเสียหมู่บ้านปาริชาด[วันที่ 2022-02-18][ผู้อ่าน 56]
 
  พิธีลงนามข้อตกลง(MOU)การจัดหลักสูตร รร.ผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 109]
 
  ดูการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 87]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 73]
 
  ดูปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนอีสานเขียว[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 83]
 
  ดูการตีเส้นถนนราดยางที่เพิ่งสร้างเสร็จ[วันที่ 2022-02-17][ผู้อ่าน 91]
 
  ร่วมงานทำบุญวันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 120]
 
  ร่วมใส่บาตรวันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-16][ผู้อ่าน 120]
 
   กล่าวรับรองผลงาน ผอ.ศุภณัฎฐ์ ศุภรานนท์[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 52]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร...[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเทศบาล[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 116]
 
  ฟังเทศน์-เวียนเทียนถวายพุทธบูชา วันมาฆบูชา[วันที่ 2022-02-15][ผู้อ่าน 49]
 
  ออกตรวจ ATK. ตลาดแม่สุพัฒตรา และตลาดหนองปรือ[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดทำวารสารเทศบาล”โพธิ์กลางนิวส์”[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอความเห็นชอบจ้างพนัก...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 52]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56