เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 49]
 
  ดูโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. ม.7[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 62]
 
  ดูการรื้อถนน[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 45]
 
  ร่วมแสดงความยินดี[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 55]
 
  ประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา คร...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 51]
 
  ร่วมแห่นาค[วันที่ 2022-11-12][ผู้อ่าน 64]
 
   ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณนักแสดงละครอิงประวัติศาสตร์[วันที่ 2022-11-12][ผู้อ่าน 48]
 
  ประชุมปรับปรุงแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 62]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนราดยาง บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 74]
 
  ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุดารัตน์[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 52]
 
  ร่วมทำบุญงานอุปสมบท[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 56]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระดับอ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องทุกข์ประชาชน (ศรป.) คร...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 50]
 
  ดูการเทลาน คสล.หน้าตลาด ช.2[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 51]
 
  รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพการปฎิบัติราช...[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 37]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่ ม.2[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 42]
 
  ช่วยโบกรถการก่อสร้างถนนราดยางสายแยกตลาดหนองปรือ-บ....[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 54]
 
  ช่วยเหลือประชาชนมอเตอร์ไซด์เสีย[วันที่ 2022-11-09][ผู้อ่าน 44]
 
  ร่วมงานทำบุญเลี้ยงศาลปู่คง[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 47]
 
  ไหว้ศาลตายาย-สักการะคุณย่าโม[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 38]
 
  ร่วมทอดกฐินปี 2565[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 43]
 
  เตรียมงานลอยกระทงและลอยกระทงกับคณะครูและเด็กนักเรี...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 33]