เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ร่วมประชุมประชาคม บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 150]
 
  ร่วมงานไหว้เจ้าประจำปี[วันที่ 2021-12-19][ผู้อ่าน 78]
 
  ซ่อมท่อประปาแตก[วันที่ 2021-12-18][ผู้อ่าน 81]
 
  ช่วยคนงานทีมตัดหญ้าตามนโยบาย “โพธิ์กลางเมืองสะอาด”[วันที่ 2021-12-18][ผู้อ่าน 72]
 
  ประชุมคณะกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเท...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 93]
 
  ดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนราดยางสายแยกเบญจพล-แยกหน...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 71]
 
  ดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนราดยางสาย แยกซอยพิชัยสงค...[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 66]
 
  ร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-12-17][ผู้อ่าน 75]
 
  ดูการเปลี่ยนหลอดไฟ LED. รอบบึงหนองปรือ[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 85]
 
  ตรวจดูความพร้อมของศูนย์เด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงรองรั...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 78]
 
  ร่วมงานทำบุญมหาจ่อย พระครูวินัยธรสุขสวรรค์ผู้ช่วยเ...[วันที่ 2021-12-16][ผู้อ่าน 101]
 
  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 94]
 
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2566[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 89]
 
  ดูการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะนานาชาต...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 83]
 
  ดูการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนราด...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมซักซ้อมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 84]
 
  ติดตั้งหลอดไฟ LED และเอาเสาที่ติดกันออก รอบสระน้ำห...[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 84]
 
  ติดตั้งฝารางที่ชำรุดจากการลอกท่อที่ตลาดหนองปรือ[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 96]
 
  ซ่อมประปา วันที่ 15 ธ.ค.64[วันที่ 2021-12-15][ผู้อ่าน 84]
 
  เป็นประธานเปิดงานงิ้วขอบคุณเทพเจ้าประจำปีและเปิดป้...[วันที่ 2021-12-14][ผู้อ่าน 87]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26หน้า 27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56