เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ส่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 57]
 
  ต้อนรับและแสดงความยินดีท้องถิ่นอำเภอเมืองนครราชสีม...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 71]
 
  ตรวจดูปัญหาน้ำท่วมขัง ซอยทอฝัน ,ซอยพาดี หมู่ที่ 7 ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 87]
 
  ตรวจงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ซอยปั้มน้ำมัน บ้านบ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 63]
 
  นำรถน้ำมาเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 65]
 
  ตัดต้นไม้ยื่นเข้ามาในถนนและสายไฟ บ้านหนองปรือ หมู่...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 62]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 61]
 
  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 111]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ-ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 63]
 
  ร่วมแสดงความยินดีผู้บังคับการกองบิน 1[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 281]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 74]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับรางระบายน้ำ ...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 55]
 
  ต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานเทศบาลที่เลื่อนตำแหน...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 45]
 
  ปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมพนักงานเทศบาลให้เตรียมย้ายที่ทำงานในสำนักงาน[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 56]
 
  พิธีเปิดห้างวิชโก้ เอ็กซ์เพรส WishCo Express[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 194]
 
  สูบน้ำท่วมขังถนนจากพายุโนรู[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 69]
 
  วางกระสอบทรายและสูบน้ำออกจากพายุโนรู[วันที่ 2022-10-01][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโพธิ์ก...[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 73]
 
  มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.เสนานุเคราะห์[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 79]
 
   มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.ระดมวิทยานุสรณ์[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 68]
 
  มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ รร.อนุบาลประชารัฐสามัคคี[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 71]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 65]
 
   อวยพรลูกชายผู้ใหญ่บ้านบึงแสนสุข ม.7[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 68]