เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  เร่งรัดการตัดต้นไม้ริมถนนพิชัยสงครามและรับเรื่องร้...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 43]
 
  ซ่อมระบบประปาหมู่บ้านเพ็ญมาศ ม. 1[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจ้างพนักงานใหม่ของเทศ...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 37]
 
  พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่งตั้งผู้ช่วยเจ...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 42]
 
  ซ่อมโคมไฟ - เปลี่ยนหลอดไฟ และถนน[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 58]
 
  พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชฯ แต่งตั้งเจ้าอาวาส...[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชุมเร่งรัดงานโครงสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 39]
 
  มาร่วมพิธีบวงสรวงสร้างตลาดใหม่ “ตลาดสุรนารีเมืองให...[วันที่ 2022-03-13][ผู้อ่าน 50]
 
  เปลี่ยนหลังคาอาคารสำนักงานวันที่ 2[วันที่ 2022-03-13][ผู้อ่าน 45]
 
  ไฟไหม้ป่าหลัง รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-03-12][ผู้อ่าน 40]
 
  ได้รับแจ้งไฟไหม้ป่า[วันที่ 2022-03-12][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมและสัมมนาวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเ...[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 53]
 
  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลโพธ์กลาง รุ่น 1/2565[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 60]
 
  มาดูถนนที่ชาวบ้านร้องเรียน ซอย 30 เลยวัดหนองบ่อ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 45]
 
  ตัดต้นไม้ริมรั้วทับสายไฟ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 40]
 
  เต้นแอโรบิคประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ ครั้งที่ 3 [วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 49]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 45]
 
  ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินก...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 52]
 
  ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการทหารพันธ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 48]
 
  ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 43]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56