เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 184]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน และแผนงานโครงการเงินอุด...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 182]
 
  ประชุมแผนชุมชนและแผนงานเงินอุดหนุนชุมชนตามพระราชดำ...[วันที่ 2021-06-21][ผู้อ่าน 196]
 
  ประชุมประธานชุมชนและ อสม.[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 202]
 
  เยี่ยมชมการอบรมฝึกอาชีพ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 207]
 
  ออกดูการซ่อมแซมถนน[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 201]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนกิจการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 190]
 
  ออกดูการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนน[วันที่ 2021-06-14][ผู้อ่าน 177]
 
  ดูช่างเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนตู้ควบคุมใหม่ ประปาที่ปล...[วันที่ 2021-06-13][ผู้อ่าน 192]
 
  ตรวจสอบดูถนนสายใหม่ของกรมทางหลวงชนบทแยก มทส.[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 185]
 
  สัมภาษณ์สื่อ ดูจุดโรงขยะเทศบาลนครนครราชสีมาที่มีผล...[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 198]
 
  โครงการ "โพธิ์กลางเมืองสะอาด"[วันที่ 2021-06-11][ผู้อ่าน 196]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนน้ำประปามีทรายไหลมากับท่อน้ำ[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 204]
 
  เรื่องร้องเรียนการจุดไฟเผาขยะ ศูนย์เกษตรเทศบาล[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 176]
 
  เรื่องร้องเรียนบ่อน้ำสาธารณะฝนตกน้ำล้นท่วมบ้านประช...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 255]
 
  เรื่องร้องเรียนน้ำล้างปลาทูจากผู้ประกอบการรายย่อย ...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 193]
 
  ถนนชำรุดบ้านหนองพลวงมะนาว[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็...[วันที่ 2021-06-10][ผู้อ่าน 172]
 
  รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 181]
 
  ดูจุดสร้างวงเวียนหน้าประตูค่ายสุรนารี-ตลาดหนองปรือ[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 261]
 
  ลอกท่อ ล้างท่อระบายน้ำบ้านหนองไผ่[วันที่ 2021-06-09][ผู้อ่าน 182]