เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  หารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 94]
 
  ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในค...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 86]
 
  เหตุไฟไหม้[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 127]
 
  ไหว้ศาลตายายถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 86]
 
  ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประ...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 84]
 
  สำรวจรังวัดชี้แนวเขตที่ดินบึงแสนสุข[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 99]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 83]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 83]
 
  ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 112]
 
  ขุดเจาะถนนในพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 88]
 
  ล้างท่อประปาซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 90]
 
  จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นตัว...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 82]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจอแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กนั...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 82]
 
  รื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 86]
 
  ซ่อมไฟ ซอย 11 หมู่ที่ 9 และเตรียมเปลี่ยนหลอดไฟ LED...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 81]
 
  ตัดหญ้ากับคนงาน ”โพธิ์กลางเมืองสะอาด“ [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 80]
 
  ติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยาง สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 91]
 
  หารือกับผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทอัน อัน ได้มีโอกา...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 80]
 
  งานพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระสาสนโสภณ วัดสุทธจ...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 111]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32หน้า 33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56