เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุม Zoom กับเจ้าหน้าทีเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นตัว...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจอแอลกอฮอล์ ให้กับเด็กนั...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 172]
 
  รื้อขุดเจาะถนน คสล.บริเวณหน้าตลาด กร.ซย. หมู่ที่ 9...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 184]
 
  ซ่อมไฟ ซอย 11 หมู่ที่ 9 และเตรียมเปลี่ยนหลอดไฟ LED...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 177]
 
  ตัดหญ้ากับคนงาน ”โพธิ์กลางเมืองสะอาด“ [วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 165]
 
  ติดต้ังป้ายก่อสร้างถนนราดยาง สายแยกขาหมูเบญจพล-สี่...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 190]
 
  หารือกับผู้ประกอบการร้านมินิมาร์ทอัน อัน ได้มีโอกา...[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 170]
 
  งานพระราชทานเพลิงศพสรีระสังขารพระสาสนโสภณ วัดสุทธจ...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 200]
 
  ถวายจังหันเช้า หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าบ้านตาด...[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 348]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นคณะก...[วันที่ 2021-11-22][ผู้อ่าน 219]
 
  ดูพื้นที่สร้างทางลอดรถไฟทางคู่ช่วงจุดตัดไชยณรงค์ เ...[วันที่ 2021-11-20][ผู้อ่าน 164]
 
  งานลอยกระทงย้อนยุค เทศบาลโพธิ์กลาง ปี 2564 (ปีแรก)[วันที่ 2021-11-19][ผู้อ่าน 228]
 
  ออกตรวจ ATK กองพัน ช.202 หลังจากพบมีผู้สัมผัสติดเช...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ต.โพธิ์กลาง ประจำเด...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 220]
 
  ประชุมประชาคมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ต.โพธิ์กล...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 188]
 
  ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 175]
 
  จัดเตรียมสถานที่ งานลอยกระทงย้อนยุค ปี 2564 (ครั้ง...[วันที่ 2021-11-18][ผู้อ่าน 286]
 
  ประชุมติดตามสรุปการจัดงานลอยกระทง[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 189]
 
  จัดแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทงย้อนยุคเทศบาลโพธิ์กลาง...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 190]
 
  แสดงความยินดีกับ นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 199]
 
  มาดูการก่อสร้างถนนราดยาง พิชัยสงครามซอย 1/8 บ.หนอง...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 184]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรี จ.นครราชสีมา[วันที่ 2021-11-16][ผู้อ่าน 186]
 
  สร้างท่าลอยกระทง สระน้ำหนองพลวง และการจัดเตรียมพื้...[วันที่ 2021-11-16][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 194]