เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
   อวยพรครบรอบคล้ายวันเกิด 50 ปี ผู้ใหญ่ ม.3[วันที่ 2022-10-15][ผู้อ่าน 59]
 
  ขอชุดเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 45]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแยกหน้า รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 44]
 
  สำรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำใหญ่ใหม่[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 42]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-14][ผู้อ่าน 38]
 
   ปรับปรุงก่อสร้างถนนราดยางแยก รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 46]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 47]
 
   ร่วมแสดงแสง สี เสียง “ย่าฉันท่านชื่อโม”[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 48]
 
  ส่งข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 6[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2565[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 57]
 
  กิจกรรมสวดมนต์-ภาวนา-จุดเทียนรำลึก น้อมถวายพระราชก...[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 64]
 
  แจกข้าวมื้อเย็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-12][ผู้อ่าน 54]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองไผ่[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 58]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 62]
 
  ตักบาตรเทโวโรหณะ วัดบึงแสนสุข[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 60]
 
  ทำบุญพุทธประเพณี ตักบาตรเทโวโรหณะ[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 63]
 
  ขุดเจาะถนนวางท่อเร่งระบายน้ำท่วม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 52]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยคริสจักร-ศาลาประชาคม[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 57]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยปั้มน้ำมัน[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 57]
 
  ดูผู้รับจ้างเทถนน คสล.[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 53]
 
  ดูดน้ำท่วมถนนรอการระบาย[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 53]
 
  มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 55]
 
  แจกข้าวมื้อเย็นและมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่ว...[วันที่ 2022-10-11][ผู้อ่าน 50]