เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ซ่อมโคมไฟ และ น้ำประปา[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 17]
 
  ต้ดต้นไม้ใหญ่บ.หนองไผ่และร้บเรื่องร้องเรียนต้นไม้ร...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 16]
 
  มอบเงินผู้สูงอายุประจำเดือน ให้กับคุณยายถึงบ้าน[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 20]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สัปดาห์ที่ 8[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป็นสุข “เต้นแอโรบิค ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 16]
 
  ลอกท่อทำความสะอาดบริเวณสี่แยกตลาดหนองปรือ[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 13]
 
  การประชุมสภาวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 27]
 
  ดูจุดก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 64]
 
  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ตายาย-ถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 27]
 
  ร่วมตรวจประเมินการเตรียมจัดงานเทศน์มหาชาติและแสดงห...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรี ครั้ง...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 20]
 
  ติดตามโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 23]
 
  ประชุมแก้ไขปัญหาการขอใช้ไฟฟ้าพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเ...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 37]
 
  รร.ผู้สูงอายุเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งที่ 7[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 72]
 
  ตัดต้นไม้ใหญสูงหน้า CJ[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 32]
 
  รณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 50]
 
  เตรียมการประเมินปนะสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 74]
 
  ส่งและแสดงความยินดีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 33]
 
  พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าอา...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 72]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56