เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ร่วมดูการจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม เทศบาลตำบลสูงเนิน[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 144]
 
  ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จุดศาลา บ้านหนองไผ่ หมู่ 2[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 114]
 
  ไปดูถนนลูกรังและการสร้างบ้าน ตามข้อร้องเรียนของประ...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 120]
 
   ประชุมแผนการเร่งรัดตัดต้นไม้ ซ่อมไฟ ซ่อมถนน[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 103]
 
  ตรวจมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จุดศาลา...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 106]
 
  ตรวจดูศูนย์กักกัน SQ. ต.โพธิ์กลาง สโมสรกรมทหารราบท...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 104]
 
  ตรวจสอบการเปิดร้านมินิมาทในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ก...[วันที่ 2021-08-15][ผู้อ่าน 103]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อ[วันที่ 2021-08-14][ผู้อ่าน 129]
 
  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 295]
 
  ตรวจเขิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 4 จุด...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 227]
 
  ตรวจเชิงรุก จุดที่ 5 ศาลา บ้านบึงแสนสุข หมู่ 7[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 263]
 
  ตรวจคัดกรองหาเขื้อโควิด-19 กับพระสงฆ์ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 102]
 
  หารือการเร่งรัดการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในสุดเสี่...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 98]
 
  นำน้ำไปใส่โอ่ง-ภาชนะต่างๆ ให้กับขาวบ้านหนองพลวงน้อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 128]
 
  ตรวจค้นหาป้องกันโควิด ด้วยชุดตรวจแรพิดเทสต์ กับพ่อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 108]
 
  แจกแมสและเจล ให้กับประชาชนเป็นวันที่ 6[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 108]
 
  พิธีเปิดสถานกักกันแห่งรัฐ (SQ.) ต.โพธ์กลาง[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 113]
 
  ออกเดินแจกแมสและสเปร์เจล วันที่ 5 บ้านสุรธรรมพิทัก...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 126]
 
  ไปดูงานการซ่อมถนนเทพื้นคอนกรีตและมาทำงานด่วนต่อ[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 115]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51หน้า 52|53|54|55|56|57|58|59|60|61