เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลโพธ์กลาง รุ่น 1/2565[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 213]
 
  มาดูถนนที่ชาวบ้านร้องเรียน ซอย 30 เลยวัดหนองบ่อ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 137]
 
  ตัดต้นไม้ริมรั้วทับสายไฟ[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 143]
 
  เต้นแอโรบิคประจำสัปดาห์ทุกวันพุธ ครั้งที่ 3 [วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 152]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติการขอรับการสนับสนุนเงินก...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการทหารพันธ...[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 138]
 
  ซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ[วันที่ 2022-03-08][ผู้อ่าน 130]
 
  อบรมโครงการ “พนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข”[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 145]
 
  เจรจาขอที่ดินสร้างระบบประปาเทศบาล บ.หนองพุดซา ม.5 ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 134]
 
  ประชุมคณะทำงานเร่งรัดการก่อสร้างพื้นฐาน[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 131]
 
  ร่วม “ปั่น ศิลป์ นครราชสีมา” เที่ยวชมมหกรรมศิลปะนา...[วันที่ 2022-03-06][ผู้อ่าน 176]
 
  เข้าเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ...[วันที่ 2022-03-05][ผู้อ่าน 144]
 
  ร่วมประชุมการดำเนินโครงการศึกษาสำรวจพัฒนาแหล่งน้ำบ...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 167]
 
  เจรจาขอที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบประปาให้กับชาวบ้าน[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 137]
 
  ร่วมตรวจประเมินสถานที่จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนป...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 136]
 
  มาดูการตัดต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟ ม.4 บ.หนองพลวงมะนาว...[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 130]
 
  มาดูการดูแลรักษาต้นไม้-ดอกไม้ริมทาง และการตัดหญ้า[วันที่ 2022-03-04][ผู้อ่าน 154]
 
  ทางเดินรอบสระหนองปรือทรุดชำรุด,เร่งปรับปรุงเปลี่ยน...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 142]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน (ศรป....[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 135]
 
  ลอกท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 139]
 
  ติดตามดูการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บ้านหนองปรือ หมู่ที...[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 147]
 
  สำรวจความสว่างในการติดโคมไฟใหม่รอบสระหนองปรือ[วันที่ 2022-03-03][ผู้อ่าน 136]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ-ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 154]