เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  รับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแ...[วันที่ 2023-03-31][ผู้อ่าน 8]
 
  ฝึกอบรมงานปัองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2566 ณ ศ...[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลโพธิ์กลาง[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 8]
 
  รับฟังการชี้แจงผลตรวจสุขภาพประจำปี 2566 [วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 21]
 
  ออกตรวจสอบการบุกรุกก่อสร้างพื้นที่สาธารณะ[วันที่ 2023-03-29][ผู้อ่าน 20]
 
  พิธีเปลี่ยนผ้าสไบพระราชทานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี วั...[วันที่ 2023-03-28][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมแก้ไขระบบประปาเร่งด่วน กรณีระบบประปา บ.หนองป...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 37]
 
  ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี...[วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 51]
 
  แจกน้ำบ้านหนองค่อม[วันที่ 2023-03-26][ผู้อ่าน 26]
 
  วัดอรัญพรหมาราม อ.ประทาย[วันที่ 2023-03-26][ผู้อ่าน 19]
 
  งานอุปสมบทนายศตวรรษ นาคทะเล[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 22]
 
  แก้ไขปัญหาประปา บ.หนองปรือ ซ.11[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 26]
 
  งานบวช 3 นาค ลูก - หลาน นท.วิชาญ[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 29]
 
  บวชครูนิสสัน สหรัฐ[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 18]
 
  สกัดดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้ ป่าพร้อมกัน 4 จุด[วันที่ 2023-03-25][ผู้อ่าน 27]
 
  พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอบรมกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส...[วันที่ 2023-03-24][ผู้อ่าน 37]
 
  ร่วมการไหว้บวงสรวงคุณย่าโม ประจำปี 2566 บ.ศรีสมบูร...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 16]
 
  พิธีทำบุญบวงสรวงอัฐิท่านท้าวสุรนารี ห่มผ้าพระประธา...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 15]
 
  ตรวจสอบการดำเนินงานอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 16]
 
  วิ่งคบไฟเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 20]
 
  งานวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 26]
 
  รับมอบหนังสือโครงการ”ชุมชนอุดมปัญญา”โดย บ. มติชน จ...[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 17]
 
  แจกวารสารเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ฉบับที่ 2[วันที่ 2023-03-22][ผู้อ่าน 17]