เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา (กทจ.นม...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 12]
 
  ติดตามงานการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 10]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 6]
 
  รถพ่วงเพื่อประชาชน[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 13]
 
  ร่วมงานทุเรียนบุญมาก[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 16]
 
  ร่วมแห่นาค[วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 10]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม[วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 9]
 
  ร่วมงานทำบุญบ้าน[วันที่ 2022-06-18][ผู้อ่าน 10]
 
  อบรมส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิ...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 9]
 
  ควบคุมการดับไฟกองขยะ[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 10]
 
  มอบเงินเทศบาลโพธิ์กลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 10]
 
  ลงหินคลุก ถนน อบจ.ช่วงโค้งบ้านหนองบ่อ[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 8]
 
  มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 7]
 
  ใส่บาตร บ.หนองพุดซา[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 9]
 
  เดินตลาดพบปะประชาชน[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 7]
 
  รับเรื่องร้องเรียนปัญหาต้นไม้ล้ม[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 7]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 2]
 
  ดูการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 2]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56