เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมประชาคมขออนุมัติปรับปรุงแผนเพิ่มเติม ปี 2561...[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 213]
 
  ตรวจ ATK. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดช.2 จำนวน 83 ราย[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 208]
 
  ซ่อมถนนลงหินคลุก สายหน้าช.2 - สนามชนไก่[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 193]
 
  เตรียมการสถานที่จัดงานลอยกระทง สระน้ำหนองพลวง[วันที่ 2021-11-15][ผู้อ่าน 213]
 
  ทอดกฐินสามัคคี วัดแจ่มใส บ.หนองพลวงน้อย[วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 187]
 
  ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพลวงน้อย [วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 188]
 
  ร่วมเสวนารถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเมือง เพื่อร่วมกันผล...[วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 184]
 
  ตัดหญ้า ตัดตามซอกซอย บ.บึงแสนสุข ม.7[วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 190]
 
  เทพื้น คสล.ทางเข้าประตูเทศบาล[วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 191]
 
  ซ่อมถนนชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ LED-ซ่อมไฟ และล้างลอกท่...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 182]
 
  มาดูการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินตามหมายกรมที่ดิน[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 208]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟ LED. หมู่ที่ 3 อีก 10 และซ่อมประปา[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 214]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และตรวจ ATK. บ้านพักกลุ่มเสี่ย...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 224]
 
  ประชุมจัดงานลอยกระทงย้อนยุคส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 221]
 
  มอบเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 248]
 
  ประชุมเรื่องการจัดตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธ์พระราชทาน ก...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 225]
 
  ไปดูช่วยเหลือและเรียกรถ EMS.เทศบาลไปส่งผู้ป่วย อุบ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 216]
 
  เทพื้น คสล.ลานจอดรถและถนนภายในเทศบาล[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 237]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ครั้ง...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 197]
 
  ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสาลวันและพิธีเปิดอาคาร[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 195]
 
  ประชุมซักซ้อมกับช่าง อบจ.เตรียมพื้นที่รองรับโครงกา...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 203]
 
  ออกตระเวนสำรวจเส้นทาง /ร่องน้ำ /ลานเชื่อม จำนวน 16...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 196]
 
  ทอดกฐินสามัคคี กองบิน 1 ณ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 211]