เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งสำนักช่างมาซ่อมถนนเบื้องต้...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 209]
 
  โพธิ์กลางเมืองสะอาด และการตัดแต่งต้นไม้งานถนนเฉลิม...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 232]
 
   นายก อบจ.มอบให้เลขาฯและสำนักช่างมาดูแลและปรับปรุง...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 222]
 
  รับแจ้งขอความช่วยเหลือฝังกลบซากวัวติดเขื้อโรคลัมปี...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 225]
 
  ออกดูระบบประปา บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 216]
 
  ดูสภาพถนน ช่วงโค้ง บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 199]
 
  ประชุมเตรียมงาน "ถนนเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 263]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนโครงการบ้านจัดสรรตอกเสาเข็มแล้วมี...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 178]
 
  เริ่มพัฒนาโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯช่วงบ้านกฤษติย...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 250]
 
   ประชุมเพื่อปรับแก้ไขโครงการ สปสช.และงบกลาง[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 175]
 
  ประชุมรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 185]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 228]
 
  ประชุมเรื่องการสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกประตูค่ายสุ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 380]
 
  รับโล่เกียรติคุณ "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 213]
 
  รับมอบที่ดินโฉนด 2 งาน เพื่อสร้างระบบประปาช่วยเหลื...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 179]
 
   ประชุมวางแผนเตรียมการรับมือช่วยเหลือประชาชนประสบภ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 308]
 
  รับมอบที่ดินบริจาคให้เทศบาลสร้างระบบประปาช่วยเหลือ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 190]
 
  ซ่อมปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ล้างถนน [วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 223]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั้ง 90 แห่ง[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 186]
 
  ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก [วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 186]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 182]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ปี 65 และเงินอุดหนุนชุม...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 184]
 
  กิจกรรม "โพธ์กลางเมืองสะอาด" ครั้งที่ 4 ริมสระน้ำ ...[วันที่ 2021-07-01][ผู้อ่าน 190]