เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป็นสุข “เต้นแอโรบิค ...[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 95]
 
  ลอกท่อทำความสะอาดบริเวณสี่แยกตลาดหนองปรือ[วันที่ 2022-05-11][ผู้อ่าน 105]
 
  การประชุมสภาวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2/2565[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 170]
 
  ดูจุดก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 211]
 
  ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ตายาย-ถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 183]
 
  ร่วมตรวจประเมินการเตรียมจัดงานเทศน์มหาชาติและแสดงห...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 130]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรี ครั้ง...[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 111]
 
  ติดตามโครงการงบกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 115]
 
  ประชุมแก้ไขปัญหาการขอใช้ไฟฟ้าพื้นที่ ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 132]
 
  ประชุมสัมมนาวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเ...[วันที่ 2022-05-06][ผู้อ่าน 130]
 
  รร.ผู้สูงอายุเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งที่ 7[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 243]
 
  ตัดต้นไม้ใหญสูงหน้า CJ[วันที่ 2022-05-03][ผู้อ่าน 122]
 
  รณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 151]
 
  เตรียมการประเมินปนะสิทธิภาพพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 275]
 
  ส่งและแสดงความยินดีหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 168]
 
  พิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเป็นเจ้าอา...[วันที่ 2022-05-02][ผู้อ่าน 312]
 
  เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าท...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 167]
 
  สวดมนต์ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าท...[วันที่ 2022-04-29][ผู้อ่าน 143]
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 151]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟในค่ายสุรธรรมพิทักษ์[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 243]
 
  กิจกรรมโครงการ 2016 ร่วมประหยัดพลังงานและส่งเสริมพ...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 315]
 
  เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่โค้งบ้านหนองไผ่-โครงการบ้านพักส...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 173]
 
  หารือกับ ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรม...[วันที่ 2022-04-28][ผู้อ่าน 402]
 
  เปิดการอบรมการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 150]