เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมหารือนอกรอบกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 120]
 
  ประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "กา...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 121]
 
  หารือการจัดหาศูนย์พักพิงกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พบเชื้อแล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 119]
 
   หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายส...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 172]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 128]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 127]
 
  รับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวบ้านหนองพลวงน้อย กรณีจะ...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 157]
 
  จัดแต่งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ จุดโค้งสวนตาปู จุดตรง...[วันที่ 2021-07-17][ผู้อ่าน 135]
 
  ซ่อมถนน บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 141]
 
  การย้ายติดตั้งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ในหลวง[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 154]
 
  ให้สัมภาษณ์การทำงาน นโยบาย ปัญหาอุปสรรค และความมุ่...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 149]
 
  ตรวจดูพื้นที่ศาลาประชาคม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 เ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 144]
 
  จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงซุ้มแรก สี่แยกหน...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 284]
 
  วันศุกร์ใส่ผ้าไทย อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าอัตลักษ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 152]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์กลาง เป็นการประชุ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 147]
 
  ประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 134]
 
  หาสถานที่เพื่อจัดเป็นสถานที่กักกันเฝ้าระวังกลุ่มเส...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 135]
 
  นายก อบจ.นครราชสีมา สั่งสำนักช่างมาซ่อมถนนเบื้องต้...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 145]
 
  โพธิ์กลางเมืองสะอาด และการตัดแต่งต้นไม้งานถนนเฉลิม...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 166]
 
   นายก อบจ.มอบให้เลขาฯและสำนักช่างมาดูแลและปรับปรุง...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 120]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54หน้า 55|56|57|58|59|60|61