เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ทำข้อตกลงกับผู้จัดการบริษัทจีเอส เซอร์วิดซับพลายจำ...[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 204]
 
  แจกหน้ากากอนามัยและเจล วันแรก ให้กับประชาชน[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 193]
 
  ประชุมซักซ้อมการปฎิบัติงาน ศูนย์กักกันโควิด ตำบลโพ...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 203]
 
  ตรวจสอบข้อร้องเรียนประชาชน กรณีพนักงานบริษัท จีเอส...[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 190]
 
  นำข้าวกล่องไปมอบผู้กักกันตามบ้านในพื้นที่[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 197]
 
  ตัดต้นไม้และตัดหญ้าตามถนนและสระน้ำหนองไผ่[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 196]
 
  จัดของแพ็คใส่ถุงเพื่อไปมอบให้กับประชาชนตามบ้าน[วันที่ 2021-08-03][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมประชาคมเมือง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพั...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 209]
 
  ตระเวนมอบข้าวกล่องให้กับพี่น้องประชาชนผู้สัมผัสกลุ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 196]
 
  ตัดต้นไม้ที่ล้มทับกุฎิพระวัดหนองบ่อ และเริ่มตัดต้น...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 198]
 
  แจกหน้ากากอนามัย 1 กล่อง พร้อมเจล 2 ขวด 10,000 ครอ...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 179]
 
  ทำความสะอาดป้องกันเชื้อโควิด-19 ในบ้านกลุ่มเสี่ยง[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 200]
 
  ทำความสะอาดตัดหญ้า-กวาดถนน เฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-07-31][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4...[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 214]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผน อปท.ระดับอำเภอ[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 198]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 187]
 
  คณะกรรมการประเมินความพร้อมศูนย์พักคอย SQ. ตำบลโพธิ...[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 234]
 
  เร่งสร้างศูนย์พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่ 23 ช...[วันที่ 2021-07-28][ผู้อ่าน 241]
 
  ประชุมสรุปผลการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนผู...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 199]
 
  การจัดเตรียมสถานที่พักคอย (SQ.) สโมสรกรมทหารราบที่...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 250]
 
  ตรวจแนะนำในการจัดเตรียมสถานที่ SQ. สโมสรกรมทหารราบ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 200]
 
  ประชุมกับเจ้าหน้าที่ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 175]
 
  การขนขยะที่ไม่ใช่ขยะ (เศษวัสดุ ที่นอน กิ่งไม้ฯลฯ) [วันที่ 2021-07-26][ผู้อ่าน 211]
 
  ทำโครงแผงกั้นห้องศูนย์พักคอย สโมสรกรมทหารราบที่ 23...[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 210]