เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชุมเร่งรัดติดตามการปฎิบัติตามข้อสังเกตุของ สตง.[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 17]
 
  ประชุมกรอบงบประมาณของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า[วันที่ 2023-02-23][ผู้อ่าน 16]
 
   ตรวจสุขภาพประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 16]
 
   โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั...[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 26]
 
  แสดงความยินดีกับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 16]
 
  ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 14]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ม.5[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมการออกแบบตกแต่งสวนและตกแต่งภายในสำนักงาน[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 55]
 
   ตรวจดูสถานที่บ้านไฟไหม้ ประเมินความเสียหาย ม.4 บ....[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 44]
 
  เยี่ยมพนักงานจ้างทั่วไปช่างไฟฟ้า ที่ล้มป่วย[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 35]
 
  สกัดระงับเหตุไฟไหม้ ม.4 บ.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2023-02-19][ผู้อ่าน 63]
 
   ใส่บาตรหลวงพ่อจำรัส อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี[วันที่ 2023-02-18][ผู้อ่าน 50]
 
  ประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉี...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 35]
 
  ทำบุญถวายผ้าไตรและสังฆทานหลวงพ่อจำรัส วัดถ้ำเหวสิน...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 31]
 
  ทำบุญสืบชะตา วัดถ้ำเหวสินธ์ุชัย อ.โขงเจียม จ.อุบลร...[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 42]
 
  ประชุมสัมมนาสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 33]
 
  ทำบุญและกราบสรีระสังขารหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม วัดก...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 39]
 
  ทำบุญกราบเจดีย์พระธาตุอานนท์ และพระบรมสารีริกธาตุ ...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 29]
 
   ทำบุญและกราบขอพร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองยโ...[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 30]
 
   กราบขอพรหลวงปู่แสง จันดะโชโต วัดป่าดงสว่างธรรม[วันที่ 2023-02-16][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชา...[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 40]
 
  ทำบุญในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 34]