เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจดูศูนย์กักกัน SQ. ต.โพธิ์กลาง สโมสรกรมทหารราบท...[วันที่ 2021-08-16][ผู้อ่าน 171]
 
  ตรวจสอบการเปิดร้านมินิมาทในพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ก...[วันที่ 2021-08-15][ผู้อ่าน 172]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ติดเชื้อ[วันที่ 2021-08-14][ผู้อ่าน 211]
 
  เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 361]
 
  ตรวจเขิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งที่ 4 จุด...[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 167]
 
  ประชุมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 352]
 
  ตรวจเชิงรุก จุดที่ 5 ศาลา บ้านบึงแสนสุข หมู่ 7[วันที่ 2021-08-13][ผู้อ่าน 462]
 
  ตรวจคัดกรองหาเขื้อโควิด-19 กับพระสงฆ์ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 171]
 
  หารือการเร่งรัดการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดในสุดเสี่...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 166]
 
  นำน้ำไปใส่โอ่ง-ภาชนะต่างๆ ให้กับขาวบ้านหนองพลวงน้อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 197]
 
  ตรวจค้นหาป้องกันโควิด ด้วยชุดตรวจแรพิดเทสต์ กับพ่อ...[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 176]
 
  แจกแมสและเจล ให้กับประชาชนเป็นวันที่ 6[วันที่ 2021-08-11][ผู้อ่าน 179]
 
  พิธีเปิดสถานกักกันแห่งรัฐ (SQ.) ต.โพธ์กลาง[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 181]
 
  ออกเดินแจกแมสและสเปร์เจล วันที่ 5 บ้านสุรธรรมพิทัก...[วันที่ 2021-08-10][ผู้อ่าน 199]
 
  ไปดูงานการซ่อมถนนเทพื้นคอนกรีตและมาทำงานด่วนต่อ[วันที่ 2021-08-08][ผู้อ่าน 187]
 
  ทำงานวันหยุด รื้อถนน และเทพื้นคอนกรีต ซ่อมถนนที่พั...[วันที่ 2021-08-07][ผู้อ่าน 195]
 
   ออกเดินแจกแมสและเจล เป็นวันที่ 3[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 168]
 
  สอบสวนคัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ต.โพธิ์กลาง เข้า...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 167]
 
  ออกทำความสะอาดเช็ด ถู ทำลายเชื้อโควิด บ้านที่มีผู้...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 194]
 
   ประชุมสรุปแผนงานช่วยเหลือประชาชนที่ลงทะเบียนคุณสม...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 187]
 
  ประชุมเรื่องเตรียมแผนงานโครงการจัดซี้อรถกระเช้าไฟฟ...[วันที่ 2021-08-06][ผู้อ่าน 176]
 
  ออกลุยแจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับประ...[วันที่ 2021-08-05][ผู้อ่าน 192]
 
  ลอกท่อรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือ หมู่ 1[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 241]
 
   รับมอบน้ำดื่ม 100 แพ็ค จากบริษัทแมนเกิน 100 จำกัด[วันที่ 2021-08-04][ผู้อ่าน 194]