เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียร...[วันที่ 2022-04-02][ผู้อ่าน 135]
 
  พิธีเททองหล่อคุณย่าโม ท้าวสุรนารี องค์ประจำวัดพระน...[วันที่ 2022-04-02][ผู้อ่าน 127]
 
  พิธียกเสาหลังคาหอกลอง ฆ้องระฆัง[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 154]
 
  พิธีเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 123]
 
  ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน(ศรป.)...[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 143]
 
  ซ่อมถนนลงหินคลุกถนน อบจ.[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 159]
 
  ขยายวางท่อประปา[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 168]
 
  การตัดหญ้าริมถนนและซอกซอย[วันที่ 2022-03-31][ผู้อ่าน 133]
 
  โรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 4[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 169]
 
  หารือเตรียมงานทอดผ้าป่าการศึกษา[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 203]
 
  ซ่อม ,เปลี่ยนหลอดไฟและทำลูกคลื่นถนน[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 248]
 
  ยื่นหนังสือขอที่ดินราชพัสดุ[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 126]
 
  ดูการขยายวางท่อประปาใหม่[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 128]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค“โครงการพนักงานสุขภาพดี องค์กรเป...[วันที่ 2022-03-30][ผู้อ่าน 268]
 
  อบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนทางถนน ปี 2565 [วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมเรื่องการประเมินจัดเก็บภาษีที่ดินตามกฎหมายอั...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 143]
 
  ตรวจดูการซ่อมโคมไฟฟ้า บ.หนองไผ่ ม.2[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 122]
 
  ร่วมกันซ่อมถนนและทำคลื่นลดความเร็ว[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 152]
 
  มาดูโครงการปลูกผักปลอดสาร ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบ...[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 130]
 
  หารือมาตรการในการจัดเก็บขยะโรงงาน กรซย.[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 129]
 
  ดูเรื่องร้องเรียนถนนพังชำรุดและน้ำประปา[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 127]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปหล่อท้าวสุรนารี ประจำเท...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 124]
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 98]
 
  อบรมโครงการรักษ์สุขภาพ[วันที่ 2022-03-27][ผู้อ่าน 128]