เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ...[วันที่ 2021-07-22][ผู้อ่าน 104]
 
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 109]
 
  หารือกับท่านผู้อำนวยการ กรซย.ศซส. สพ.ทบ.ค่ายสุรธรม...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 110]
 
  ประชุมกับกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกอง...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 120]
 
  ประชุมหารือนอกรอบกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาแผ...[วันที่ 2021-07-21][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมเชิงปฎิบัติการกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด "กา...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 108]
 
  หารือการจัดหาศูนย์พักพิงกลุ่มเสี่ยงที่ไม่พบเชื้อแล...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 108]
 
   หารือการขอใช้พื้นที่ถนนพิชัยสงครามฯ จากประตูค่ายส...[วันที่ 2021-07-20][ผู้อ่าน 151]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 118]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 116]
 
  รับฟังความคิดเห็นประชาชนชาวบ้านหนองพลวงน้อย กรณีจะ...[วันที่ 2021-07-19][ผู้อ่าน 144]
 
  จัดแต่งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ จุดโค้งสวนตาปู จุดตรง...[วันที่ 2021-07-17][ผู้อ่าน 122]
 
  ซ่อมถนน บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 127]
 
  การย้ายติดตั้งซุ้มพระบรมสาทิศลักษณ์ในหลวง[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 137]
 
  ให้สัมภาษณ์การทำงาน นโยบาย ปัญหาอุปสรรค และความมุ่...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 133]
 
  ตรวจดูพื้นที่ศาลาประชาคม บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3 เ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 132]
 
  จัดตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติในหลวงซุ้มแรก สี่แยกหน...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 247]
 
  วันศุกร์ใส่ผ้าไทย อนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าอัตลักษ...[วันที่ 2021-07-16][ผู้อ่าน 126]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลโพธิ์กลาง เป็นการประชุ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 135]
 
  ประชุมสรุปแนวทางการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 122]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50|51|52|53|54|55