เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพายัพ อ.เมือง ของมห...[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 196]
 
  รื้อถนนช่วงพังเสียหาย ซ่อมใหม่เทปูน คสล.ถนนพิชัยสง...[วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 176]
 
  ร่วมพิธีสวดมนต์สมโภชน์องค์กฐินกองบิน 1 [วันที่ 2021-11-06][ผู้อ่าน 197]
 
  ล้างพื้นโบสถ์ และจัดสถานที่วัดหนองไผ่ รับงานทอดกฐิ...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 233]
 
  ออกตรวจเชิงรุก ATK. กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดแม่สุพัฒต...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 172]
 
  ลอกท่อระบายน้ำอุดตันทำให้น้ำท่วมขัง บริเวณโค้งหนอง...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 192]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับ รร.เสนาน...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 177]
 
  ต้อนรับ พ.อ.สมโชค จันทาสี เสนาธิการกองพลพัฒนาที่ 2[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 219]
 
  ฆ่าเชื้อโควิด-19 บ้านรายล่าสุด ม.3[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 179]
 
  ซ่อมถนนพังหลุมใหญ่จนเกิดอุบัติเหตุ หน้าตลาด ช.2[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 180]
 
  ประธานชุมชนหมู่บ้านอีสานเขียวมาพบร้องเรียนความเดือ...[วันที่ 2021-11-04][ผู้อ่าน 169]
 
  มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์เจลและลงนามบันทึกข้อตกลงการ...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 185]
 
  มอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์เจลให้กับ รร.อนุบาลหลานย่...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 179]
 
  ประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังห...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 357]
 
  ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 181]
 
  ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 173]
 
  มอบชุดตรวจ ATK. ให้กับนายอำเภอสูงเนิน[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 186]
 
  จัดเตรียมความพร้อมการจัดของแมสและสเปรย์เจลสำหรับมอ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 177]
 
  นำแผงเหล็กปิดท่อระบายน้ำที่ซ่อมปรับปรุงใหม่หลายจุด...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 188]
 
  ซ่อมถนนหินคลุกและไฟที่ประชาชนร้องเรียน [วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 174]
 
  ประชุมสรุปผลการทำงานทีมตัดหญ้าในรอบ 1 เดือน ของชุด...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 173]
 
  ประชุมการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสเปรย์เพื่อแจกให...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 184]
 
  ประชุมสรุปการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 ...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 179]
 
  ติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED. ขนาด 100 วัตต์ ทางเข้...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 205]