เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประเพณีกินเข่าค่ำ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-25][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการส่งเสริมกิจกรรม”ธรรมกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 201]
 
  ทานอาหารที่ วีทีแหนมเนือง[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 102]
 
  ศึกษาดูงาน รร.ผู้สูงอายุ อบต.นาพู่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 127]
 
  ทานอาหารเย็นที่ร้านจ๊วดคาเฟ่[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 103]
 
   การอบรมโครงการ “ธรรมมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ”[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 93]
 
  ดูการอบรมกับผู้สูงอายุช่วงเช้าเเละบ่าย[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 96]
 
  ตรวจสอบการตรวจรับในการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 92]
 
  ดูการตัดต้นไม้คลุมสายไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 89]
 
  ดูการขุดลอกคลองกันไฟ[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 87]
 
  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 105]
 
  ประชุมจัดทำร่างเทศบัญญัติ[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 98]
 
  โคราชไร้เงินสด ตลาดสูงเนิน[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 129]
 
  หมอลำบอย ใจเกินร้อย[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 178]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและบุคคลทั่...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 153]
 
  ประชุมปิดการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้กิจการประปาเทศบ...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 101]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา (กทจ.นม...[วันที่ 2022-06-21][ผู้อ่าน 117]
 
  ติดตามงานการลงทะเบียนของผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 103]
 
  ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ.หนองปรือ[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 98]
 
  รถพ่วงเพื่อประชาชน[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 125]
 
  ร่วมงานทุเรียนบุญมาก[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 146]
 
  ร่วมแห่นาค[วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 115]
 
  พิธีบำเพ็ญกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม[วันที่ 2022-06-19][ผู้อ่าน 100]