เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด ...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 193]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด ...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 102]
 
  รับมอบข้าวสาร 250 ถุง จาก ประธานกรรมการมูลนิธิหลัก...[วันที่ 2021-09-30][ผู้อ่าน 90]
 
  อบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสม...[วันที่ 2021-09-29][ผู้อ่าน 114]
 
  ซ่อมถนนรื้อเทคสล. ถนนสายเรียบกำแพงสร.3 ม.5[วันที่ 2021-09-29][ผู้อ่าน 108]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 138]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 142]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 119]
 
  ทำบุญ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 124]
 
  มอบถุงยังชีพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 114]
 
  มอบถุงยังชีพ จุดที่ 2 บ.บึงแสนสุข [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 105]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 115]
 
  ออกลุยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 117]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสั...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 121]
 
  รื้อซ่อมถนนเลียบกำแพง สร.3 ช่วงที่ 3 และการบรรจุกร...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 99]
 
  เปิดการอบรมและเป็นวิทยากร โครงการอบรมสัมมนาของคณะก...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 96]
 
  ส่งมอบรถไถ สนง.เกษตรอำเภอเมืองให้กลุ่มเกษตรกรมันสำ...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 99]
 
  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการทหาร สภ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 105]
 
  เป็นวิทยากรต่อภาคบ่าย โครงการอบรมสัมมนาฯ[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 107]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา(กทจ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 111]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39หน้า 40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55