เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ถวายข้าวพระพุทธ ไหว้ศาลตายาย
    วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.50 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ถวายข้าวพระพุท...
  โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด
    วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประธานเปิดการจ...
  ประชุมคณะทำงานโครงการอบรมผู้นำชุมชน
    วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะทำงาน...
   โครงการพนักงานสุขภาพดี ครั้งที่ 13
    วันที่ 6 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง กลับมาเคลียร์ง...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้