เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 


  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบ...
       การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วาระการประชุมครั้งที่ 3/2560 วั...
  โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2560
      

  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี 25...
       วันที่ 30 มีนาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะ สำนักปลัด เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดโครงการขึ้น เพื่อใ...


 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้ชริการของพนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556