เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
    วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา จัดโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อส่งเส...
  โครงการอบรมแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน
    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางจัดโครงการอบรมแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน ณ ห้องประชุมเทศบา...
  โครงการฝึกอบรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี...
    วันที่ 7 สิงหาคม 2563  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จัดทำโครงการฝึกอบรมงานป้องก...
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการป...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้