เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการทหาร สภ...
    วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมเป็นวิทย...
  เป็นวิทยากรต่อภาคบ่าย โครงการอบรมสัมมนาฯ
    วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เป็นวิทยากร...
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา(กทจ...
    วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมประชุมคณ...
  ช่วยกันจัดแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ...
   

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 15.45-19.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้