เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
    วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองการศึกษา จัดโครงการวันปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริ...
  โครงการอบรมแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน
    วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลางจัดโครงการอบรมแปรรูปสมุนไพรในครัวเรือน ณ ห้องประชุมเทศบาลต...
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้...
  ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย
    วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย ร่วมถวายสังฆทาน โดยก...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้