เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร...
    ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโร...
  การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร...
    ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพ...
  มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกัน...
    มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สวมหน้ากากอนา...
    ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา สวมหน้ากากอน...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้