เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
   
 


  โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
  ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนสัมพันธ์รอบค่าย
  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556