เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์พัก...
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และผู้บริหาร ...
  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (กท.จ...
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เข้าร่วมประชุ...
  ร่วมประชุมประเมินอย่างเข้มแข็งครูผู้ช่วย (ครูโขน) ...
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาร่วมประชุมป...
  ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างระบบประปาบ...
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง มาพบและยื่นหน...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้