เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมประธานชุมชนและ อสม.
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมประธานชุมชนและ อสม....
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ...
  เยี่ยมชมการอบรมฝึกอาชีพ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
    วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง คณะรองนายก สมาชิกสภาเทศบาล ...
  ออกดูการซ่อมแซมถนน
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้