เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  หยุดเผาขยะในที่โล่ง
    ประชาสัมพันธ์ การงดเผาขยะในที่โล่ง ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะมูลฝอย การเผาเศษหญ้า ใบไม้ และขยะอันไม่...
  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานกอง...
    วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษ...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลา...
    ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวล...
  โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
    วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการป้...

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22