เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...
    วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง เข้าร่วมประชุ...
  ดูการตรวจคัดกรอง ATK.
    วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง และ ผอ.กองสาธ...
  ดูการตัดต้นไม้ในบริเวณสำนักงานเทศบาล
    วันที่ 21 มกราคม 2565 นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ดูการตัดต้นไม้ในบริเวณสำนัก...
  ได้รับแจ้งไฟไหม้
    วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ได้รับแจ้งไฟไ...

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
วีดีทัศน์พระราชทาน ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชี

 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2556
Updated 2020, SEP 22
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้