เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ร่วมกับคนงานตัดหญ้า[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 77]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 79]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 79]
 
  รื้อกอไผ่ใหญ่บริเวณป้อมยามตำรวจหนองไผ่[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 80]
 
  เยี่ยมเยียนนายกเทศมนตรี[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 78]
 
  ออกตรวจ ATK. อสม.79[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 69]
 
  ออกตรวจ ATK.ให้กับครอบครัวทหาร[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 75]
 
  หารือการทำงานด้านการคลัง[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 122]
 
  ตัดต้นไม้ทับสายไฟตามบ้านที่ประชาชนมาร้องเรียน[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 80]
 
  ตัดหญ้าริมถนนพิชัยสงคราม [วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 90]
 
  ดูการซ่อมไฟฟ้าหน้ากองพัน[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 78]
 
  ปรับภูมิทัศน์ด้านหลังสนง.เทศบาล[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 79]
 
   ดูสถานที่เพื่อวางท่อระบายน้ำ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 76]
 
  ดูการซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 111]
 
  ดูข้อร้องเรียนประชาชน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 76]
 
  มาดูข้อร้องเรียนกลิ่นควันการเผาถ่าน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 67]
 
  ประชุมคณะทำงาน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 72]
 
  ดูข้อร้องเรียนชาวบ้านซอยเทียรวรรณ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 69]
 
  ถวายข้าวพระพุทธวันพระ และไหว้ศาลตายาย สำนักงานเทศบ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 80]
 
  ดูถนนทรุด ซอยนอนเพลิน บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 92]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22หน้า 23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56