เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ร่วมปลงผมนาคนายปรีชา เเละดูจุดน้ำท่วม[วันที่ 2022-04-23][ผู้อ่าน 87]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมงาน”วันเทศบาล ปี 2565”[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 43]
 
  ร่วมประชุมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนทั่วไป ...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 34]
 
  ดูการซ่อมไฟ ซ่อมถนน และเร่งซ่อมประปาเสีย[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 28]
 
  ประชุมประเมินผลเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ปร...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 80]
 
  ประชุมย่อยการติดตามโครงการทหารพันธ์ดี[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 33]
 
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดี...[วันที่ 2022-04-21][ผู้อ่าน 72]
 
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอควมเห็นชอบการจ้างพ...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 46]
 
  ซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟ ม.4[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 30]
 
   ร่วมดูและพบปะนักเรียน รร.ผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 6[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 30]
 
  ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองการขอโอน...[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 27]
 
  ร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 29]
 
  ร่วมดูจุดที่จะก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนโค้งหนองบ่อ[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 33]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค ประจำสัปดาห์ที่ 6[วันที่ 2022-04-20][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงอัตรากำลัง 3 ปี ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 28]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ให้กับเส...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 29]
 
  มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับ ผู้บังคับกองพ...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานยอดเยี่ยม พนักงานดี...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 22]
 
   มอบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ให้กับรพ.สต.หนองพลว...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 28]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56