เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตัดหญ้าถนนศรีโพธิ์กลางซอย 36 ถึงทางเข้าซอย 5 และซอ...[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 181]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 4 บ้านหนองพลวงม...[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 154]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 155]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าทางสาธารณะเป็นหลอด LED หมู่ 9 บ.ค่...[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 157]
 
  ซ่อมแซมถนน(ลงดิน)บริเวณ ซอยร่มเย็นท้ายซอย หมู่ที่ ...[วันที่ 2021-12-13][ผู้อ่าน 159]
 
  ดูการตีเส้นทางราดยางสายแยกเบญจพล-แยกหนองไผ่[วันที่ 2021-12-12][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชุมร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาในการหาข้อยุติการเ...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 171]
 
  ร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 ของแม่เปาะ บ้านหน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 193]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองไผ่[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 204]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ ซอย 21 หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 162]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ หมู่ที่ 10 (โครงการ 2) บ้าน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 172]
 
  ตัดต้นไม้ (บังการมองเห็นทางรถวิ่งไปมา) บริเวณท้ายซ...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 170]
 
  ตัดแต่งกิ่งต้นไม้พันสายไฟบริเวณ ซอย 13 หมู่ที่ 5 บ...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 176]
 
  ซ่อมแซมถนน(ลงยางมะตอยสำเร็จรูป)บริเวณ ตรงกันข้ามร้...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 165]
 
  ซ่อมแซมถนน (ลงยางมะตอยสำเร็จรูป) บริเวณ ต้นซอยทรัพ...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 192]
 
  ซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่บ้านเพ็ญมาศ หมู่ที่ 1 บ้าน...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 162]
 
   ตัดหญ้าซ.โชคเจริญ1 ซ.สันติภาพ972 ซ.ราษฎ์อุทิศ ซ.อ...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 165]
 
  ตัดหญ้าบริเวณในวัดหนองไผ่ ข้างวัดหนองไผ่สุดซอย หน้...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 181]
 
  ตัดหญ้าซอย 1 และซอยย่อย ระหว่างซอย 4[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 165]
 
  ตัดหญ้าซอยปันเจริญสุดซอย ซอยรวมมิตร 19 และซอยย่อยร...[วันที่ 2021-12-09][ผู้อ่าน 172]
 
  ร่วมประชุมศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาจัดการน้ำเหนื...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 201]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบขอความเห็นชอบการจ้างพนัก...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 316]
 
  ตัดต้นไม้ริมทางในหมู่บ้านที่รุกล้ำพาดสายไฟแรงต่ำ[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 323]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 287]