เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  มาร่วมต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรว...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 112]
 
  มาดูกองช่างรื้อขุดถนนราดยางสายเลียบกำแพง สร.3[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 99]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 101]
 
  มาช่วยการรื้อซ่อมถนนราดยางสายเลียบกำแพงพัน สร.3 ช่...[วันที่ 2021-09-18][ผู้อ่าน 112]
 
  สอบสวนและรับลูกหลานชาวโพธิ์กลาง ม.5 ที่ทำงานแถวโคก...[วันที่ 2021-09-18][ผู้อ่าน 108]
 
  ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจอมพล มาหารือและ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 100]
 
  ผอ.รร.เสนานุเคราะห์ มาหารือและเชิญร่วมต้อนรับผู้ตร...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 112]
 
  ออกเยี่ยมและมอบอุปกรณ์การเรียน-นม ให้กับเด็กศูนย์เ...[วันที่ 2021-09-17][ผู้อ่าน 97]
 
  แสดงความยินดีกับพล.ต.สวราชย์ แสงผลได้รับแต่งตั้งเป...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 98]
 
  ได้รับเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการผู้บริหาร-ครู[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 108]
 
  มาพบนายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ ผอ.แขวงทางหลวงนครราชสีม...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 93]
 
  ไปดูการเร่งรัดเปลี่ยนหลอดไฟสาธารณะเป็น LED. หมู่ที...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 99]
 
  ได้รับแจ้งจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่...[วันที่ 2021-09-16][ผู้อ่าน 100]
 
  หารือกับหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเพื่อจัดเตรียมถุงยั...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 119]
 
  ออกไปดูน้ำท่วมบ้านประชาชนจากฝนตก บ.หนองพลวงมะนาว ม...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 109]
 
  ไปดูการเปลี่ยนโคมไฟฟ้า ม.8 บ.ศรีสมบูรณ์ เป็น LED.[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 105]
 
  ไปชื่นชมผลงานอาจารย์กิตติชัย โดยหารือการปั้นรูปหล่...[วันที่ 2021-09-14][ผู้อ่าน 106]
 
  ไปสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉีย...[วันที่ 2021-09-13][ผู้อ่าน 97]
 
  ออกมอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ รายใหม่[วันที่ 2021-09-11][ผู้อ่าน 123]
 
  มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกศาลาการเปรียญหลังใ...[วันที่ 2021-09-11][ผู้อ่าน 142]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41หน้า 42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56