เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  มอบถุงยังชีพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 114]
 
  มอบถุงยังชีพ จุดที่ 2 บ.บึงแสนสุข [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 105]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 115]
 
  ออกลุยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 117]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสั...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 121]
 
  รื้อซ่อมถนนเลียบกำแพง สร.3 ช่วงที่ 3 และการบรรจุกร...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 99]
 
  เปิดการอบรมและเป็นวิทยากร โครงการอบรมสัมมนาของคณะก...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 96]
 
  ส่งมอบรถไถ สนง.เกษตรอำเภอเมืองให้กลุ่มเกษตรกรมันสำ...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 99]
 
  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการทหาร สภ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 105]
 
  เป็นวิทยากรต่อภาคบ่าย โครงการอบรมสัมมนาฯ[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 107]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา(กทจ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 111]
 
  ช่วยกันจัดแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 110]
 
  ร่วมส่งมอบโครงการบ้านที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสง...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 130]
 
  ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับ ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 158]
 
  พาสื่อมวลชนมาดูการแก้ไขปัญหาซ่อมถนนเลียบค่ายพัน สร...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 129]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม ...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมประชาคมเมือง เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาเพิ่ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 93]
 
  ร่วมดูพื้นที่ถนนและทางน้ำ[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 100]
 
  ไปดูและร่วมช่วยกันเทปูนซ่อมถนนสายเรียบกำแพง สร.3 ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 104]
 
  มาดูการเข้าเวรประจำศูนย์ SQ. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 114]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40หน้า 41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56