เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ร่วมงานทำบุญบ้าน[วันที่ 2022-06-18][ผู้อ่าน 234]
 
  อบรมส่งเสริมและพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิ...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 545]
 
  โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 103]
 
  ควบคุมการดับไฟกองขยะ[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 122]
 
  มอบเงินเทศบาลโพธิ์กลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 122]
 
  ลงหินคลุก ถนน อบจ.ช่วงโค้งบ้านหนองบ่อ[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 118]
 
  มอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 131]
 
  กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 95]
 
  ใส่บาตร บ.หนองพุดซา[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 105]
 
  เดินตลาดพบปะประชาชน[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 154]
 
  รับเรื่องร้องเรียนปัญหาต้นไม้ล้ม[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 96]
 
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 85]
 
  ดูการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 103]
 
   มอบเงินอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 93]
 
  ขออนุญาตการใช้พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้า[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 97]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 102]
 
   เร่งซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ดูดน้ำเเละดูการตัดต้นไม้[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 93]
 
  ตรวจดูการแก้ไขส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินคันใหม่[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 121]
 
  อุบัติเหตุรถชนกัน[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 106]
 
  ตรวจสอบการต่อใบอนุญาตโรงแรมเซรีน่า รีสอร์ต[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 95]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจ้างพนักงานใหม่[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 92]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 11[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 106]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เทศกาลห่มผ้าพระนอน”[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 109]
 
  สวดมนต์ภาวนาเเละใส่บาตรทำบุญ[วันที่ 2022-06-14][ผู้อ่าน 100]