เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 159]
 
  สวดมนต์-นั่งสมาธิ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 160]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบ 37 ...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการอบรมคัดแยกขยะ ชุมชนสะอาด เมืองโพธิ์กลางน่าอ...[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 181]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา[วันที่ 2022-01-26][ผู้อ่าน 175]
 
  ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 212]
 
  ประธานเปิดโครงการการอบรมชุมชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพต...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 214]
 
  ออกดูจุดปลูกต้นไม้ บ.หนองปรือ เเละดูการขุดเจาะบ่อบ...[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 312]
 
  ร่วมหารือการก่อสร้างถนราดยาง[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 207]
 
  คัดกรองตรวจ ATK.[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 250]
 
  ประชุมประธานชุมชน 32 ชุมชน[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 244]
 
  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมแหล่งน้ำ ป้องกันภัยแ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 208]
 
  ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 222]
 
  ดูการตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 229]
 
  ดูการตัดต้นไม้ในบริเวณสำนักงานเทศบาล[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 203]
 
  ได้รับแจ้งไฟไหม้[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 351]
 
  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้างแผนธุรกิจ[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 248]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมแผนงาน[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 202]
 
  ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้า[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 212]
 
  รับมอบหมวกนิรภัย[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 291]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 183]
 
  ตัดต้นไม้ตามบ้านที่ปกคลุมทับสายไฟ[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 321]
 
  มาพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 170]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการต.โพธิ์...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 181]