เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 49]
 
  พิธีห่มผ้าสไบ ถวายมาลัยกร วางพวงมาลา[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 53]
 
  พิธีเปิดงาน มอบโล่เกียรติคุณใบประกาศนียบัตร ให้กับ...[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 51]
 
  พิธีรำบวงสรวงถวายคุณย่าโม เนื่องในวันครบรอบ 195 ปี[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 47]
 
  ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาว...[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 48]
 
  ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพลวงน้อย[วันที่ 2022-10-30][ผู้อ่าน 45]
 
  ตีเส้นถนนราดยางสาย แยก รพ.สต.-แยกใกล้เทศบาล[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลาง ครั้...[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 49]
 
  ร่วมแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ “ย่าฉันท่านชื่อโม...[วันที่ 2022-10-28][ผู้อ่าน 52]
 
  พาน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนา...[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 70]
 
  ดูการจัดสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 87]
 
  งานมงคลสมรส[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 78]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศาลตาปู่[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 56]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ.นครราชสีมา (กท....[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 64]
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร , สท. และพนักงานเทศบาลโพธิ์กลาง[วันที่ 2022-10-27][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดสอบพนักงานจ้าง[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 61]
 
  ดูการเริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยม...[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 61]
 
  ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้บังคับกองพันทหารปืนให...[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 58]
 
  ดับไฟไหม้กองขยะ[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 56]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยาง ซอยคอกม้าอัศวินโยธิน[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 55]
 
  ดูการก่อสร้างเทถนน คสล. สายริมสระหนองปรือ[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 55]
 
  ดูการสร้างรางระบายน้ำ ซอยคริสตจักร[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 52]
 
  ดูการก่อสร้างถนนซอยแสนสุข[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 49]