เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ร่วมหารือการก่อสร้างถนราดยาง[วันที่ 2022-01-25][ผู้อ่าน 113]
 
  คัดกรองตรวจ ATK.[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชุมประธานชุมชน 32 ชุมชน[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 121]
 
  กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อมแหล่งน้ำ ป้องกันภัยแ...[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 112]
 
  ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ...[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 118]
 
  ดูการตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 104]
 
  ดูการตัดต้นไม้ในบริเวณสำนักงานเทศบาล[วันที่ 2022-01-21][ผู้อ่าน 108]
 
  ได้รับแจ้งไฟไหม้[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 126]
 
  กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมการสร้างแผนธุรกิจ[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 122]
 
  ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมแผนงาน[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 110]
 
  ตัดต้นไม้ที่ปกคลุมสายไฟฟ้า[วันที่ 2022-01-20][ผู้อ่าน 101]
 
  รับมอบหมวกนิรภัย[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 108]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 72]
 
  ตัดต้นไม้ตามบ้านที่ปกคลุมทับสายไฟ[วันที่ 2022-01-19][ผู้อ่าน 86]
 
  มาพบท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 72]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการต.โพธิ์...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 73]
 
   ร่วมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มข้างฮางข...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 109]
 
  ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำป...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 68]
 
  ไหว้ศาลตายาย วันพระ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 67]
 
   ประชุมคณะกรรมการ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 71]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56