เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและส...[วันที่ 2021-02-09][ผู้อ่าน 279]
 
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 64 การรับสมัครนายกเทศมนตรีและส...[วันที่ 2021-02-08][ผู้อ่าน 851]
 
  ประกาศ การรับสมัครนายกเทศมตรีตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 316]
 
  ประกาศ การรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 303]
 
  ประกาศ จำนวนประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง และสถานที่ปิด...[วันที่ 2021-02-05][ผู้อ่าน 360]
 
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเลือกตั้ง[วันที่ 2021-02-03][ผู้อ่าน 274]
 
  กำหนดการประชุมประชาคมแผนชุมชน ประจำปี 2565[วันที่ 2021-01-29][ผู้อ่าน 269]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลา...[วันที่ 2021-01-28][ผู้อ่าน 257]
 
  เตรียมความพร้อม รับมือสังคมผู้สูงอายุ[วันที่ 2021-01-11][ผู้อ่าน 114]
 
  เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจัง...[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 102]
 
  เทศบาลโพธิ์กลาง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะจัง...[วันที่ 2021-01-06][ผู้อ่าน 123]
 
  หยุดเผาขยะในที่โล่ง[วันที่ 2021-01-04][ผู้อ่าน 310]
 
  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานกอง...[วันที่ 2020-12-23][ผู้อ่าน 315]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโพธิ์กลา...[วันที่ 2020-12-18][ผู้อ่าน 288]
 
  โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรั...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 461]
 
  กิจกรรมจิตอาสาปลูกไม้ผลพระราชทาน[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 369]
 
  การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ [วันที่ 2020-01-07][ผู้อ่าน 335]
 
  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการจัดการน้ำเสียในครัวเรือน[วันที่ 2019-08-22][ผู้อ่าน 398]