เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ทอดกฐินสามัคคี วัดแจ่มใส บ.หนองพลวงน้อย[วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 80]
 
  ทอดกฐินสามัคคี วัดหนองพลวงน้อย [วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 83]
 
  ร่วมเสวนารถไฟทางคู่ยกระดับผ่านเมือง เพื่อร่วมกันผล...[วันที่ 2021-11-14][ผู้อ่าน 78]
 
  ตัดหญ้า ตัดตามซอกซอย บ.บึงแสนสุข ม.7[วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 77]
 
  เทพื้น คสล.ทางเข้าประตูเทศบาล[วันที่ 2021-11-13][ผู้อ่าน 84]
 
  ซ่อมถนนชำรุด เปลี่ยนหลอดไฟ LED-ซ่อมไฟ และล้างลอกท่...[วันที่ 2021-11-12][ผู้อ่าน 77]
 
  มาดูการรังวัดชี้แนวเขตที่ดินตามหมายกรมที่ดิน[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 100]
 
  เปลี่ยนหลอดไฟ LED. หมู่ที่ 3 อีก 10 และซ่อมประปา[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 103]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และตรวจ ATK. บ้านพักกลุ่มเสี่ย...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมจัดงานลอยกระทงย้อนยุคส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 108]
 
  มอบเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 137]
 
  ประชุมเรื่องการจัดตั้งโรงเก็บเมล็ดพันธ์พระราชทาน ก...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 118]
 
  ไปดูช่วยเหลือและเรียกรถ EMS.เทศบาลไปส่งผู้ป่วย อุบ...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 103]
 
  เทพื้น คสล.ลานจอดรถและถนนภายในเทศบาล[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 100]
 
  ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ต.โพธิ์กลาง ครั้ง...[วันที่ 2021-11-10][ผู้อ่าน 90]
 
  ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีวัดป่าสาลวันและพิธีเปิดอาคาร[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 91]
 
  ประชุมซักซ้อมกับช่าง อบจ.เตรียมพื้นที่รองรับโครงกา...[วันที่ 2021-11-09][ผู้อ่าน 95]
 
  ออกตระเวนสำรวจเส้นทาง /ร่องน้ำ /ลานเชื่อม จำนวน 16...[วันที่ 2021-11-08][ผู้อ่าน 89]
 
  ทอดกฐินสามัคคี กองบิน 1 ณ วัดหนองไผ่[วันที่ 2021-11-07][ผู้อ่าน 105]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34หน้า 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56