เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 มี.ค. 2566 ]19
2 ประกาศ เรื่อง เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา [ 13 มี.ค. 2566 ]18
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2566 (เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 2 มี.ค. 2566 ]11
4 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 1 มี.ค. 2566 ]92
5 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 ก.พ. 2566 ]57
6 ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]31
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2566 ]79
8 รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 8 ก.พ. 2566 ]19
9 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงใบแจ้งค่าน้ำประปา และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา [ 8 ก.พ. 2566 ]21
10 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครราชสีมา [ 7 ก.พ. 2566 ]90
11 ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครประกวดธิดาโพธิ์กลาง และประกวดนางฟ้าจำแลง [ 31 ม.ค. 2566 ]32
12 ประกาศ ปิดถนนศรีโพธิ์กลาง ตั้งแต่ซอยศรีโพธิ์กลาง 19 ถึงหน้าตลาด ช.2 [ 26 ม.ค. 2566 ]32
13 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 24 ม.ค. 2566 ]113
14 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดธิดาโพธิ์กลาง [ 17 ม.ค. 2566 ]34
15 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดนางฟ้าจำแลง [ 17 ม.ค. 2566 ]23
16 ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวดส้มตำลีลา [ 17 ม.ค. 2566 ]16
17 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีภาษี 2567 [ 12 ม.ค. 2566 ]21
18 ประกาศ เรื่อง กิจกรรมการประกวดร้องเพลง (รุ่นไม่จำกัดแนวเพลง) โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]22
19 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการเทศกาลดนตรีริมน้ำ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]30
20 ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ "ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ" [ 5 ม.ค. 2566 ]15
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7