เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2562 [ 22 ส.ค. 2562 ]132
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 21 ส.ค. 2561 ]254
3 ข้อบังคับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง [ 21 ส.ค. 2561 ]248
4 ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้เป็นพนังงานจ้าง [ 1 ก.ค. 2559 ]350
5 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]309
6 สำนักปลัด ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่สอบ ตารางสอบ หลักสูตรและระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อให้ดำรงตำแนหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ [ 4 พ.ย. 2556 ]297
7 สำนักปลัด ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ 3 [ 10 ต.ค. 2556 ]287