เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มารับของบริจาคช่วยศูนย์กักกัน SQ. ของคณะผู้อำนวยกา...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 244]
 
  มาประชุมคณะทำงานตรวจสอบรายงานการปฎิบัติงานของพนักง...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 190]
 
  ต้อนรับผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์กลาง 6 หมู่บ้าน มาหารื...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 195]
 
  เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญที่ ...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 214]
 
  ออกทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 223]
 
  ตรวจมาตรการเชิงรุกค้นหาโควิด-19 ด้วยชุด ATK.กับกำล...[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 216]
 
  ออกไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดบ้านผู้ป่วย ม.10 และ ...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 213]
 
  ร่วมประชุมการจัดทำ(ร่าง)แผนปฎิบัติการป้องกันฯ ของอ...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 221]
 
   ประชุมจัดเตรียมโครงการปลูกต้นหางนกยูงริมทาง สร้าง...[วันที่ 2021-08-27][ผู้อ่าน 303]
 
  ตรวจเชิงรุกโควิด ด้วย ATK กับกำลังพลและพนักงานโรงง...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 242]
 
  ส่งตัวกลุ่มเสี่ยงผู้กักกันศูนย์ SQ.ต.โพธิ์กลางครบ ...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 288]
 
  พบนายกเทศมนตรีตำบลคลองไผ่ และนายกองค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2021-08-26][ผู้อ่าน 431]
 
  ไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน ถนนลูกรังน้ำท่วมขังบ่อย...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 212]
 
  ไปดูข้อร้องเรียนน้ำประปาไหลน้อย ไม่แรง บางวันไม่ไห...[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 272]
 
   รับเรื่องร้องเรียน[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 316]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด[วันที่ 2021-08-25][ผู้อ่าน 196]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด บ้านผู้ติดเชื้อ ม.4[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 322]
 
  หารือแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าของตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 254]
 
   ประชุมคณะทำงานร่างแก้ไขเทศบัญญัติลดค่าน้ำประปาให้...[วันที่ 2021-08-24][ผู้อ่าน 195]
 
  ตรวจโควิดชุด ATK. ประจำสัปดาห์พนักงานเทศบาล[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 244]
 
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 219]
 
  ตรวจค้นหาเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK. หมู่ที่ 9 บ้า...[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 217]
 
  ตรวจโควิด ATK. หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลวงพัฒนา [วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 226]
 
  ทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องผู้ที่สัมผัสเสี่ยง[วันที่ 2021-08-22][ผู้อ่าน 217]