เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
   ร่วมโครงการอบรมกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กลุ่มข้างฮางข...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 249]
 
  ร่วมงานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำป...[วันที่ 2022-01-18][ผู้อ่าน 161]
 
  ไหว้ศาลตายาย วันพระ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 159]
 
   ประชุมคณะกรรมการ[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 157]
 
  ร่วมกับคนงานตัดหญ้า[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 174]
 
  ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ[วันที่ 2022-01-15][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 180]
 
  รื้อกอไผ่ใหญ่บริเวณป้อมยามตำรวจหนองไผ่[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 179]
 
  เยี่ยมเยียนนายกเทศมนตรี[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 166]
 
  ออกตรวจ ATK. อสม.79[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 162]
 
  ออกตรวจ ATK.ให้กับครอบครัวทหาร[วันที่ 2022-01-14][ผู้อ่าน 168]
 
  หารือการทำงานด้านการคลัง[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 303]
 
  ตัดต้นไม้ทับสายไฟตามบ้านที่ประชาชนมาร้องเรียน[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 173]
 
  ตัดหญ้าริมถนนพิชัยสงคราม [วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 182]
 
  ดูการซ่อมไฟฟ้าหน้ากองพัน[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 169]
 
  ปรับภูมิทัศน์ด้านหลังสนง.เทศบาล[วันที่ 2022-01-12][ผู้อ่าน 179]
 
   ดูสถานที่เพื่อวางท่อระบายน้ำ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 160]
 
  ดูการซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 344]
 
  ดูข้อร้องเรียนประชาชน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 164]
 
  มาดูข้อร้องเรียนกลิ่นควันการเผาถ่าน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 160]
 
  ประชุมคณะทำงาน[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 158]
 
  ดูข้อร้องเรียนชาวบ้านซอยเทียรวรรณ[วันที่ 2022-01-11][ผู้อ่าน 159]
 
  ถวายข้าวพระพุทธวันพระ และไหว้ศาลตายาย สำนักงานเทศบ...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 170]
 
  ดูถนนทรุด ซอยนอนเพลิน บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 291]