เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังห...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 186]
 
  ถมหินคลุกริมขอบถนนสายเฉลิมพระเกียรติที่มีขอบพังเป็...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 93]
 
  ประชุมทีมกองช่าง เพื่อวางแผนและเร่งรัดงานการซ่อม -...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 86]
 
  มอบชุดตรวจ ATK. ให้กับนายอำเภอสูงเนิน[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 95]
 
  จัดเตรียมความพร้อมการจัดของแมสและสเปรย์เจลสำหรับมอ...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 93]
 
  นำแผงเหล็กปิดท่อระบายน้ำที่ซ่อมปรับปรุงใหม่หลายจุด...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 98]
 
  ซ่อมถนนหินคลุกและไฟที่ประชาชนร้องเรียน [วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมสรุปผลการทำงานทีมตัดหญ้าในรอบ 1 เดือน ของชุด...[วันที่ 2021-11-02][ผู้อ่าน 89]
 
  ประชุมการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสเปรย์เพื่อแจกให...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 88]
 
  ประชุมสรุปการลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2 ...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 91]
 
  ติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟ LED. ขนาด 100 วัตต์ ทางเข้...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 100]
 
  มอบเช็คเงินสดสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเปิดภาคเรียน[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 92]
 
  มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับลูกๆของพนักงาน-ลูก...[วันที่ 2021-11-01][ผู้อ่าน 104]
 
  ทอดกฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กลาง ครั้งแรก ณ วัดโบสถ์ ...[วันที่ 2021-10-31][ผู้อ่าน 125]
 
  ก่อสร้างขยายถนน คสล.ช่วงหน้า รร.เสนานุเคราะห์ - ตล...[วันที่ 2021-10-30][ผู้อ่าน 88]
 
   ประชุมซักซ้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 วันเปิดเรียน ...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมซักซ้อมการจัดขบวนแห่กฐินสามัคคีเทศบาลโพธิ์กล...[วันที่ 2021-10-29][ผู้อ่าน 91]
 
  ซ่อมประปา เปลี่ยนหลอดไฟ เก็บขยะ ตัดหญ้า ซ่อมถนน [วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 188]
 
  ซ่อมฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุดพังเป็นอันตราย[วันที่ 2021-10-28][ผู้อ่าน 104]
 
  เร่งซ่อมและเปลี่ยนท่อประปา PVC. ใหม่[วันที่ 2021-10-27][ผู้อ่าน 104]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35หน้า 36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55