เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  กิจกรรม"ปลูกต้นไม้ 499 ต้นวันที่ 9 เดือน 9 เพื่อน้...[วันที่ 2021-09-09][ผู้อ่าน 256]
 
  มาดูการขุดหลุมปลูกต้นหางนกยูง อินทนิล ตะแบกที่จะปล...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 244]
 
  ออกไปดูข้อร้องเรียนของประชาชน บ้านหนองพลวงน้อยที่ถ...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 201]
 
  ออกตรวจแนะนำการปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ปัองกันโ...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 211]
 
  ร่วมส่งผู้กักกันกลุ่มเสี่ยงสูงกลับบ้านรุ่นที่ 3 จำ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 223]
 
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 215]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-09-07][ผู้อ่าน 200]
 
  มาที่กระทรวงมหาดไทยและที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ...[วันที่ 2021-09-06][ผู้อ่าน 212]
 
  มาร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกับกลุ่มชุดแรกที่ได้ฉีด...[วันที่ 2021-09-05][ผู้อ่าน 238]
 
  มาร่วมตัดหญ้าริมสระน้ำหนองไผ่ ถนนซอกซอยในหมู่บ้านห...[วันที่ 2021-09-04][ผู้อ่าน 409]
 
  มาดูถนนทรุดพัง เข้าบ้านไม่ได้ เป็นอันตรายกับประชาช...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 208]
 
  มาพบกับรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 196]
 
  หารือการสร้างปรับปรุงถนน อบจ.ช่วงหนองพลวงน้อย-หนอง...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 218]
 
  ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่ไม่ได้รับอ...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 210]
 
  ออกไปทำความสะอาดฆ่าเชื้อบ้านผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงส...[วันที่ 2021-09-03][ผู้อ่าน 234]
 
  ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับภูมิทัศน์บึงแสนสุข บึงหน...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 199]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล ครั้งที่...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 194]
 
  ขอให้เร่งรัดซ่อมแซมถนนชำรุด ขยายติดโคมไฟฟ้า ติดเคร...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 207]
 
  ติดตามการจัดทำแผนการก่อสร้างระบบประปาชุมชนขนาดใหญ่...[วันที่ 2021-09-02][ผู้อ่าน 197]
 
  ได้พบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณถ.พิ...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 199]
 
  ได้ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ริมทางช่วงโค้งศาลตาปู่ และซ...[วันที่ 2021-09-01][ผู้อ่าน 509]
 
  ออกตรวจเชิงรุกด้วย ATK. ร้านสเต็กบ้านย่า[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 228]
 
  มารับขนมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้กักกันและผู้ป่วย ณ ...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 221]
 
  หารือกับผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทกัลฟ์ เอ็มอ...[วันที่ 2021-08-31][ผู้อ่าน 217]