เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2021-12-25][ผู้อ่าน 70]
 
  ตัดหญ้ากับทีมตัดหญ้าเทศบาล บริเวณบึงแสนสุข ม.7 [วันที่ 2021-12-25][ผู้อ่าน 73]
 
  อบรมจัดทำแผนสุขภาพสปสช.ตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี 2565 [วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 69]
 
  ซ่อมไฟตามการร้องเรียนของประชาชนตามจุดต่างๆ [วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 72]
 
  ย้ายและปรับภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนถนนพิชัยสงคราม แย...[วันที่ 2021-12-24][ผู้อ่าน 69]
 
  พิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 78]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 158]
 
  ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/25...[วันที่ 2021-12-23][ผู้อ่าน 108]
 
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชกา...[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 87]
 
  ซ่อมและเปลี่ยนหลอดไฟ LED[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 79]
 
  ซ่อมถนนลงหินคลุก[วันที่ 2021-12-22][ผู้อ่าน 77]
 
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชกา...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 84]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 128]
 
  รื้อปรับป่าต้นไม้บริเวณสามแยกโค้งสวนตาปู-ป้อมยามตำ...[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 127]
 
  ประชุมเตรียมงานวางศิลาฤกษ์อาคารงานทะเบียนเทศบาล[วันที่ 2021-12-21][ผู้อ่าน 82]
 
  ไหว้ศาลตายาย วันที่ 20[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 74]
 
   ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 106]
 
  ร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 โครงการจัดทำผังน้ำ[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 73]
 
  ดูการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 3 จุด[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 115]
 
  ร่วมกันจัดต้นไม้คริสมาส ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 78]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56