เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสำนักสงฆ์ธรรมวินัยพุ...[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 33]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข[วันที่ 2022-12-20][ผู้อ่าน 37]
 
  ซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 30]
 
  จัดเตรียมสถานที่ปล่อยปลาถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 32]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคสล. ซอยริมสระหน้าศาลตาปู่[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 32]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างลาน คสล. ตลาด ช.2[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 28]
 
   ชาวโพธิ์กลาง รวมใจปล่อยปลา น้อมถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 26]
 
  พิธีสวดมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 26]
 
  พิธีไหว้ครูประจำปี 2565 [วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 28]
 
  ร่วมปล่อยปลาและสวดมนต์ถวายพระราชกุศล[วันที่ 2022-12-18][ผู้อ่าน 34]
 
  ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 29]
 
  ร่วมงานฉลองมงคลสมรส[วันที่ 2022-12-17][ผู้อ่าน 46]
 
  ไหว้ศาลตายาย[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 28]
 
  ร่วมตรวจโบนัส ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 23]
 
  ชมจุดเช็คอิน ถนนสตีทอาร์ต[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 27]
 
  ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 22]
 
  ตรวจรับการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่พัฒนา[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 24]
 
  ตรวจประเมินโบนัส ประจำปี 2565[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 30]
 
  งานแถลงข่าวเปิดการใช้กล้องวงจรปิด CCTV[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 25]
 
  ดูการก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองไผ่[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 36]
 
  งานบริจาคโลหิตและอวัยวะ โครงการ MHeart[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 24]
 
  แสดงความยินดี[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 22]
 
  อบรมโครงการคัดแยกชุมชนสะอาด โพธิ์กลางน่าอยู่[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 31]
 
  แสดงความยินดี[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 20]