เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  ดูเรื่องร้องเรียนถนนพังชำรุดและน้ำประปา[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 29]
 
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปหล่อท้าวสุรนารี ประจำเท...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 30]
 
  การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 2565[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 15]
 
  อบรมโครงการรักษ์สุขภาพ[วันที่ 2022-03-27][ผู้อ่าน 36]
 
  ไหว้ศาลตายาย ประจำวันพระ[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 34]
 
   ประชุมคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชน[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 35]
 
  ดูงานศูนย์สาธิตการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 32]
 
   สวดมนต์-นั่งสมาธิ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิ...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 36]
 
  ประชุม สปสช. อ.เมือง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 43]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 47]
 
  ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมือง[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 44]
 
  ลงดูปัญหาร้องเรียนท่อน้ำอุดตัน[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 49]
 
  พิธีบวงสรวงวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 25...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 51]
 
  ใส่บาตรทำบุญเมืองนครราชสีมา 554 ปี[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 40]
 
  ตรวจดูการตรวจรับการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน...[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 41]
 
  รร.ผู้สูงอายุเทศบาลโพธิ์กลาง สัปดาห์ที่ 3 [วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค สัปดาห์ที่ 3[วันที่ 2022-03-23][ผู้อ่าน 44]
 
  ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 98]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรง...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 87]
 
  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 98]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56