เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 307]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 264]
 
  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-...[วันที่ 2021-09-28][ผู้อ่าน 230]
 
  ทำบุญ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 244]
 
  มอบถุงยังชีพกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ได้รับผลกระท...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 221]
 
  มอบถุงยังชีพ จุดที่ 2 บ.บึงแสนสุข [วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 243]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1...[วันที่ 2021-09-27][ผู้อ่าน 219]
 
  ออกลุยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม[วันที่ 2021-09-25][ผู้อ่าน 231]
 
  นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสั...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 225]
 
  รื้อซ่อมถนนเลียบกำแพง สร.3 ช่วงที่ 3 และการบรรจุกร...[วันที่ 2021-09-24][ผู้อ่าน 208]
 
  เปิดการอบรมและเป็นวิทยากร โครงการอบรมสัมมนาของคณะก...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 211]
 
  ส่งมอบรถไถ สนง.เกษตรอำเภอเมืองให้กลุ่มเกษตรกรมันสำ...[วันที่ 2021-09-23][ผู้อ่าน 245]
 
  เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการทหาร สภ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 207]
 
  เป็นวิทยากรต่อภาคบ่าย โครงการอบรมสัมมนาฯ[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 215]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.นครราชสีมา(กทจ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 225]
 
  ช่วยกันจัดแพ็คถุงยังชีพเพื่อมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบ...[วันที่ 2021-09-22][ผู้อ่าน 214]
 
  ร่วมส่งมอบโครงการบ้านที่อยู่อาศัย ของธนาคารอาคารสง...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 239]
 
  ร่วมมอบน้ำดื่มให้กับ ผอ.รพ.สต.หนองพลวงมะนาว[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 341]
 
  พาสื่อมวลชนมาดูการแก้ไขปัญหาซ่อมถนนเลียบค่ายพัน สร...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 236]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผน เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มเติม ...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 209]
 
  ประชุมประชาคมเมือง เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาเพิ่ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 189]
 
  ร่วมดูพื้นที่ถนนและทางน้ำ[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 259]
 
  ไปดูและร่วมช่วยกันเทปูนซ่อมถนนสายเรียบกำแพง สร.3 ม...[วันที่ 2021-09-21][ผู้อ่าน 203]
 
  มาดูการเข้าเวรประจำศูนย์ SQ. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-09-20][ผู้อ่าน 262]