เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการ ซ่อมแซมไฟสาธารณะ ซ.ศรี...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 88]
 
  ติดตั้งไฟสาธารณะส่องสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านบึงแสนสุข[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 85]
 
  ตัดแต่งกิ่งไม้ที่พันสายไฟ หมู่ที่ 5 บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 92]
 
  ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามร้านสเต็กบ้านย่า...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 90]
 
  ตัดหญ้ารอบสนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองพลวง[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 139]
 
  ตัดหญ้าจากประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์ถึงวงเวียนกองบิน ...[วันที่ 2021-12-08][ผู้อ่าน 85]
 
  อบรมตรวจคัดกรองชุด ATK สำหรับผู้ประกอบการ[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 81]
 
  หารือการจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการเพื่อขอรับการส...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 81]
 
  มอบเงินกองทุน สปสช. ต.โพธิ์กลาง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 84]
 
  ร่วมชี้แนวเขตที่ดินข้างเคียง[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 85]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากป้า...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 80]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าแยกไฟ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 85]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าบริเวณ...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 81]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าจากสาม...[วันที่ 2021-12-07][ผู้อ่าน 82]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 85]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าถนนศรี...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 87]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าระหว่า...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 84]
 
  มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตัดหญ้าซอยรวม...[วันที่ 2021-12-06][ผู้อ่าน 82]
 
  ซ่อมโคมไฟถนนสายแยกโค้งตาปุ้ย-สนามกอล์ฟเสือปาร์ค[วันที่ 2021-12-05][ผู้อ่าน 97]
 
  ร่วมการมอบข้าวสารของท่าน สส.ประเสริฐ จันทรรวงทอง[วันที่ 2021-12-05][ผู้อ่าน 87]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56