เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  หารือกับทีมผู้ตัดสินในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชุมชนส...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 791]
 
  ติดตามงบประมาณก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลชุมชน[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 175]
 
  หารือกับผู้ช่วยอธิการบดี มทส. เร่งเปิดสี่เเยกไฟเเ...[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 140]
 
  ต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 552]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 172]
 
  ประกอบพิธีบวงสรวงอันเชิญขึ้นศาลพระภูมิ และศาลเจ้าท...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 145]
 
  ดูท่อประปา บ้านหนองไผ่ที่ถูกรถชน[วันที่ 2022-02-06][ผู้อ่าน 176]
 
  ประชุมจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุร่วมกับมหาวิทยาลัยร...[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 162]
 
  ติดตามการขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 161]
 
  ติดตามการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 166]
 
  ดูการตัดต้นไม้[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 300]
 
  ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์(ฟุตซอล)[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 164]
 
   ตัดต้นไม้ริมถนนพิชัยสงคราม[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 145]
 
  สอบถามความพึงพอใจของชาวบ้านริมทางสองฝั่งถนนพิชัยสง...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 144]
 
  ดูการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนน[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 167]
 
  ดูหน้างานเริ่มก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถ...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 154]
 
  ดูการตัดต้นไม้ปกคลุมสายไฟ[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงการทหารพันธ์...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 155]
 
  ประชุมพิจารณาเร่งรัดแผนงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน...[วันที่ 2022-02-02][ผู้อ่าน 139]
 
   ไหว้ศาลตายายวันพระ[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 264]
 
  รับการรายงานตัวหัวหน้าสำนักปลัด นักวิเคราะห์นโยบาย...[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 177]
 
  ตัดต้นไม้ตามคำร้องเรียน[วันที่ 2022-02-01][ผู้อ่าน 154]
 
  เร่งแก้ปัญหาซ่อมถนนโค้งหนองบ่อ[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 155]
 
  ตรวจคัดกรอง ATK.[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 166]