เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th
 
 
  รับแจ้งขอความช่วยเหลือฝังกลบซากวัวติดเขื้อโรคลัมปี...[วันที่ 2021-07-14][ผู้อ่าน 157]
 
  ออกดูระบบประปา บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ 3[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 147]
 
  ดูสภาพถนน ช่วงโค้ง บ้านหนองบ่อ-หนองค่อม[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 125]
 
  ประชุมเตรียมงาน "ถนนเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพ...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 156]
 
  ออกดูข้อร้องเรียนโครงการบ้านจัดสรรตอกเสาเข็มแล้วมี...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 110]
 
  เริ่มพัฒนาโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติฯช่วงบ้านกฤษติย...[วันที่ 2021-07-13][ผู้อ่าน 136]
 
   ประชุมเพื่อปรับแก้ไขโครงการ สปสช.และงบกลาง[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 109]
 
  ประชุมจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565[วันที่ 2021-07-12][ผู้อ่าน 108]
 
  ประชุมรับฟังผลการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 140]
 
  ประชุมเรื่องการสร้างวงเวียนบริเวณสามแยกประตูค่ายสุ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 212]
 
  รับโล่เกียรติคุณ "ตำบลขับขี่ปลอดภัย"[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 132]
 
  รับมอบที่ดินโฉนด 2 งาน เพื่อสร้างระบบประปาช่วยเหลื...[วันที่ 2021-07-08][ผู้อ่าน 111]
 
   ประชุมวางแผนเตรียมการรับมือช่วยเหลือประชาชนประสบภ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 213]
 
  รับมอบที่ดินบริจาคให้เทศบาลสร้างระบบประปาช่วยเหลือ...[วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 115]
 
  ซ่อมปะถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ล้างถนน [วันที่ 2021-07-07][ผู้อ่าน 138]
 
  ประชุมนายกเทศมนตรีทั้ง 90 แห่ง[วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 117]
 
  ออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนัก [วันที่ 2021-07-06][ผู้อ่าน 114]
 
  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายนายกเทศมนตรีและรัฐ...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมประชาคมจัดทำแผนชุมชน ปี 65 และเงินอุดหนุนชุม...[วันที่ 2021-07-05][ผู้อ่าน 116]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55หน้า 56|57|58|59|60|61