เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  มาดูการก่อสร้างซ่อมถนนขาดจากน้ำท่วมพัง บ้านหนองพลว...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดิอนประจำปี 2564[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 183]
 
  ประชุมเร่งรัดผู้เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถกู้ชีพชีพเ...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 181]
 
  ดำเนินการซ่อมซ่อมท่อชำรุด บริเวณสนามชนไก่[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 176]
 
  ดำเนินการซ่อมซ่อมท่อประปาชำรุด บ้านหนองพุดซา[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 155]
 
  ดำเนินการซ่อมท่อประปาชำรุด บริเวณศาลตาปู่ บ้านหนอง...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 165]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบึงแสนสุข[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 163]
 
  ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองไผ่พัฒนา[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 174]
 
  ดำเนินการกวาดถนน และตัดหญ้าจากประตูค่ายสุรนารี ถึง...[วันที่ 2021-12-01][ผู้อ่าน 162]
 
  ดูการก่อสร้างถนนราดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายแยกขาหมูเ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 177]
 
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและกลั่นกรอ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 192]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ค...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 221]
 
  หารือการส่งเสริมงานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การทำตลาดน้ำชุ...[วันที่ 2021-11-30][ผู้อ่าน 182]
 
  ประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในค...[วันที่ 2021-11-29][ผู้อ่าน 172]
 
  เหตุไฟไหม้[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 238]
 
  ไหว้ศาลตายายถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 183]
 
  ร่วมประชุมซักซ้อมแนวปฎิบัติราชการเพื่อช่วยเหลือประ...[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 172]
 
  สำรวจรังวัดชี้แนวเขตที่ดินบึงแสนสุข[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 186]
 
  ร่วมประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 175]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (กทจ.)[วันที่ 2021-11-26][ผู้อ่าน 178]
 
  ออกตรวจโครงการก่อสร้างถนนและท่อ 7 โครงการชุดแรก 4 ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 207]
 
  ขุดเจาะถนนในพื้นที่ซ่อมประปา หมู่ที่ 9 บ้านค่ายสุร...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 185]
 
  ล้างท่อประปาซอยบ่อนไก่ หมู่ที่ 4[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 181]
 
  จัดเตรียมปรับภูมิทัศน์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 165]